Funderingar

Komplext med grupper och nätverk, vilket är rätt?

Fick en mycket intressant förfrågan igår från en person i mitt nätverk och att jag just var med i en grupp på Facebook. Den som frågade tyckte att gruppens syfte inte speglade vad jag delade på FB och hur jag agerade på FB. Gillade att jag fick den fråga då det gav mig en möjlighet […]

Konsten att svara på en fråga!

är inte alltid så lätt. Kvällens sanning genom lyssnande är intressant. Sitter ett gäng gubbar och surrar politik och vi kommer in på lite SPRINT hur det fungerar och i förhållande till generellt antagning till gymnasieskolan. Vi hamnade i jobbprat för hur nyanlända ska komma in och jag ställer frågan om vilka enkla jobb som […]

Framgång eller att skapa rätt vana!

är ett intressant ord och det finns nog lika många tolkningar av ordet som det finns människor. För att överhuvudtaget sätta fingret på framgång så bör nog något eller någon form av mål finnas. Men framgång kan vara nära begreppet förväntning, men det torde ändå vara två olika innebörder. Men att sätta mål är inte […]

Rulla till toppen