Nyheter

DISC

är ett verktyg som underlättar i kommunikationen mellan människor. Men DISC ger även en bra dos självkännedom som är nyttig.

Egenskaper

Ens egenskaper kan delas in i fyra beteendemässiga stilar och delas in i olika färger.
Blå (C) har egenskaperna som noggrann, analytisk samt  ifrågasättande.
Röd (D) här hittar makt, kontroll och självsäker.
Gul (I) är utåtriktad, social men även påverkande
Grön (S) har egenskaperna tålmodig, reserverad och omtänksam.

Nyttan av DISC

Hittar vi inom flera områden. Genom att du ökar din självkännedom så får du också mer insikter i vad som du finner motiverande, det som stressar dig och hur du agerar i olika konfliktsituationer.
När gruppen är medvetna om DISC samt har sin självkännedom så har man börjat resan att minska konflikter som kan uppstå. Detta just för att man vet vilka styrkor mindre bra styrkor man har. Kommunikationen blir med andra ord lättare. När man tar till sig DISC och blir lite mer van med färgerna och vilka egenskaper som människor har så kan man också läsa av andra individer. Det är bra om du till exempel är säljare. Du kan bli skicklig på att identifiera kundens stil och då möta kunden på rätt nivå. Ledarskapet blir effektivare då man förstår sina medarbetare och vet vad dom värdesätter.

Användningsområden

Vi finner många användningsområden och för att nämna några så; bygga produktiva team, effektivare ledarskap, stärka en säljkår, stöd i förändringsarbete, hjälpmedel vid rekrytering och utveckla och stärka medarbetarna.

Här kan du läsa lite mer om dom olika färgerna och dess egenskaper.

DISC
Vad är DISC

	

En vecka

är alltid en vecka och det kommer 52 st per år. En vecka innebär ansvar och frågan är hur man möter en ny vecka…. Jag brukar alltid skämtsamt uttrycka mig under fredagen att snart är det måndag, tror du att det är populärt?

Autopiloten

är bra att slå på ibland. Den kan spara mycket energi men dock är risken att du gör mycket av gammal vana. Du glömmer att vara närvarande och det innebär också att din hjärna inte är närvarande. Allt du gör bli i stora drag samma lika och det kan nästan likställas att du kopierar dina dagar och det blir inte så spännande i långa loppet. Så pass upp för autopiloten.

Måndagar är bra….

och det är frågan hur du möter måndagen. Faktum är att du har 168 timmar obruten mark/tid framför dig. Det är här du kan skapa just ditt innehåll för vad du ska få ut i stimulans och under en vecka. Lösningen är hur man planerar sin vecka och skapar sin struktur. Vad ligger framför dig?  vilka surdegar ska klämmas? Vad är det som du skjuter upp? Vad är det som gör att du ser motgångar framför saker som är utvecklande att lösa? Som du ser så är det lite frågeställningar att ta tag i. Men gör man det så blir varje vecka spännande och utvecklande och man får saker gjorda

Det egna ansvaret

ligger alltid på en själv och det gör att det är jag som ansvarar för att jag får bra och utvecklande veckor/dagar. Det går inte att peka på andra för att då har man alltid tre fingrar mot sig själv. Det krävs lite mod och träning för att ta det ansvaret och skapa just ditt innehåll i ditt liv som berikar din vardag och vecka. Så vad är det som hindrar dig att göra det. Lägg lite tid och lista det och börja utmana dig själv och knäck den koden så blir vardagen mycket mer spännande. En vecka innebär ansvar.

Eget ansvar
Tänk på vem du pekar mot

Att parkera

kräver sin teknik när det gäller ett fordon. Men att parkera mentala viktiga tankar är kanske ännu viktigare.

Det oförutsedda händer….

alltid. Det går inte till 100% att gardera sig. Det oförutsedda påverkar oss och sätter igång hjärnan som slår på autopiloten. I synnerhet om det gäller nära och kära. När det händer så skapar det givetvis rädsla och oro och man är ute på hal is och vet inte hur man ska hantera det, alla gånger. Hjärnan brukar antingen måla upp det värsta scenariot eller så förtränger/förnekar man det så mycket man kan. Detta sker med automatik.

Att hantera en uppkommen situation

kan verkar svårt, men med lite träning så blir det ganska lätt att hantera det. Även att hantera det oförutsedda. Det finns några regler som jag själv följer dagligdags för att inte låta min hjärna styra mig för mycket. Det första jag tänker på är om det är något jag kan lösa/hantera när det händer. Om jag kan lösa det så göra jag det. Kan jag inte så arkiverar jag det om nu jag ska lösa det. Dvs är det viktigt för mig? Att arkivera är för mig att göra en notering i min app todoist så att jag inte ska glömma det. För mig är det viktigt att inte försöka komma ihåg allt själv för det kan skapa stress. Man överskattar sig lätt och tror att man kan lyckas komma ihåg. Dock när man kommer ihåg och det är försent så klandrar man sig själv, vilket inte ger god energi.

Att ta beslut

är viktigt och ovan stycke så visar jag att jag tar beslut att agera, dels om jag kan lösa det nu och sedan att jag arkiverar för för att lösa det framöver eller när jag har mer underlag för att lösa det uppkomna. Det är nu viktigt att träna på detta, ta beslut, arkivera, lösa på en gång eller att släppa det helt för det är inte ditt uppdrag att hantera det. Ju tryggare du blir i att ta dessa beslut desto tryggare kommer du att vara att lösa situationer när det oförutsedda händer för nära och kära.

När känslor tar över….

så blir det inte lätt. Vi reagerar intuitivt och hjärnan är igång på sin autopilot. Har du tränat på ovan tips så kan du möta och hantera situationer när känslor styr. Som ovan, vad är fakta? Ta in fakta i det som har hänt och möt dessa fakta. Det är lätt att börja spekulera själv, men vart i den spekulationen finns fakta. Finns det inget du kan göra eller någon annan så parkera då situationen. Du ska inte förtränga den eller spekulera utan parkera och säg till dig själv att du kommer att få mer fakta och då blir det en ny situation. Att parkera gör att du är närvarande i det även fast du inte kan påverka så mycket. När du får in ny eller mer fakta så lossar du parkeringen och går igenom situationen igen. Vad kan du göra? inte göra och vad kan nästa steg bli? Kanske blir att parkera igen  eller att situationen har löst sig. Genom att träna och ha med detta i din vardag så blir du bättre på att hantera och möta situationer och hantera det genom ett rationellt tänkande.

Trigger

kallar jag det som vi går igång på. Det är mycket som vi reagerar och går igång på dagligdags. Allt från det som händer i möten, hemmet, kassakön, tidningar eller vad du läser på internet. Men tänk till lite innan du låter hjärnan gå i amok, vad reagerar du på? varför reagerar du? finns det relevant fakta? om inte, vad är det då du reagerar på?
Genom att vara medveten om dessa saker så kan du skapa dig en ganska lugn och harmonisk vardag där du själv väljer bort saker som inte ger något att reagera på. Det är viktigt att spara på energi och inte spilla det på onödiga saker.
Träna på nu

Trigger

Rätt egenskaper och anställa rätt…

Konsten att anställa är inte bara att anställa. Det gäller att anställa rätt person med rätt egenskaper. Exemplet är autentiskt som vi ska titta på. Företaget säger att man lägger stor vikt på de egenskaperna som dom vill ha och även med tillägget, drivkrafter och motivationskraft. Analysen bygger här på Belbins teamroller och vi ska kika på om det kan bli något motsatsförhållande i kraven på egenskaperna. Jag lägger in en del av annonsen så att det blir tydligt.

Annons

“Vi lägger stor vikt vid sökandes personliga egenskaper, drivkraft och motivationsfaktor. Befattningen präglas av tålamod, noggrannhet, flexibilitet, organisationsförmåga och självständighet. För att trivas i rollen behöver du tycka om att ta egna initiativ och lita till din egen förmåga att ta beslut och agera på dem, ibland mycket snabbt.” Jag översätter här de egenskaper som företaget lyfter fram utifrån Belbin Teamroller så får vi se om den här personen finns. Tittar vi först på egenskapen drivkraft så hittar vi teamrollen Shaper (SH). SH genererar handling och även under press. En SH är duktig på att skapa energi i ett team men kan även pressa lite för mycket framåt utan hänsyn till teamet. Shapern kan ta obekväma beslut och är effektiv. Vi hittar även att man ska kunna generera motivition och det hittar vi hos en Coordinator (CO). En CO är duktig på hantera människor och i synnerhet talangfulla människor CO utgår från vad som behövs och skapar motivation. Men ett obs här är ett en CO kan komma i konflikt med en SH, just för deras skilda ledarstil. Hur blir det då med dessa egenskaper i samma individ? Vi fortsätter och letar efter egenskaperna och upptäcker tålamod. Här finner vi egenskapen hos en Completer (CF). En CF är nog, nästan för noga och har mycket tålamod. Med detta så blir det lite spännande att hitta en CF och SH i samma person, då dom är totalt olika. I egenskapen noggrannhet så hittar vi dels CF som är nämnd ovan men även en Implementer (IMP). En IMP är ofta för att använda beprövade och traditionella lösningar. Redan här börjar vi ana att personen som företaget vill anställa kanske måste vara en superman då många egenskaper ska rymmas under samma hatt. Sen har vi det här med flexibilitet. Lite som krydda så söker företaget efter en Resourch Investigator (RI). En RI är bra på att utforska, hitta nya idéer och resurser utanför gruppen. Det gör att nya tankar och lösningar kan dyka upp. Men det lär nog inte CF och en IMP gilla och CO´n får nog hålla i en RI lite. Men återigen, vi pratar om egenskaper i samma individ så den mentala cocktailen blir mer och mer spännande. Att organisera är viktigt och det kommer vi att hitta i egenskaperna IMP, CF och i en viss mån hos en CO. Vi kryddar lite mer då arbetsgivaren vill att den som anställer är självständig och det finner vi i rollerna IMP och CF. Avslutningsvis så är det bra om man tar egna intiativ. Det innebär att en dos SH måste finnas då dom utan problem kliver fram. Allt ovan ska finnas i en och samma person. Stanna till lite här och fundera. Känner du någon som har alla dessa egenskaper och om du jämför dig själv med denna annons, skulle du själv passa in bär det gäller egenskaperna. Det är en salig blandning och känns lite som att denna arbetsgivare inte kommer att hitta rätt person för det är få individer som har dessa egenskaper tillsammans. Skulle man blanda ovan egenskaper i en grupp så kommer det att bli garanterad slagsida. Nästa inlägg kommer att bli en analys vilka av ovan roller som passar ihop och inte passar ihop.
Roller från Belbin
Olika Belbinroller

Att påverka eller

få andra att ändra sin åsikt ligger i tiden idag. Påverka kan vara viktigt. Det är val och många försöker få rösten från just dig. Nu är det inte så enkelt då ens egna vilja är väldigt stark. Mycket behövs för att du ska påverkas och även att ändra din ståndpunkt.

Ens mottaglighet 

är inte högre än hur långt man har kommit i sin insikt eller sitt lyssnande. När man vill ändra en persons syn på något eller till och med en åsikt så måste man läsa av vart personen är i sin process. Såvitt jag vet så finns det ingen person som jag har träffat som har ändrat sig till 100%, i något där jag har haft förslag hur man kan tänka eller göra en sak bättre. 

Ens egen insikt

är nyckeln till att få andra att ändra sitt tänkande. Börja med att fundera på hur du lyssnar, Lyssnar du färdigt? Avbryter du med lösningar? Vart är dina tankar i samtalet? Ja, det finns mycket som händer och sker i samtalet. När du knäcker den koden hur du tänker kan du börja påverka. Samt är mottaglig i samtalen som du är i så kan du börja förstå vart andra är i sin tankeprocess. Det som oftast blir uppenbart är dels hur lite man lyssnar. Även att man missar ord som kommer från den man samtalar med. Att vara medveten i samtalet och även fånga upp ord som sändare uttalar så blir samtalet mer konstruktivt men även risken för missförstånd blir mindre. Många gånger upptäcker man att samtalet blir “luddigt” då man inte gärna går till kärnan i samtalet vilket gör att man kan styra upp samtalet med kompletterande frågor.

Att ändra sig

gör man när man är i takt med sig själv och i sin tankeprocess. När man väl lyssnar och kan ta emot det som sägs, utan att värdera det som man tar in. Följande nivåer finns det i att lyssna:
1. Du lyssnar för att svara och det innebär ofta att du triggas av en fras eller ord för att du ska tala om vad du anser är rätt. Du har med andra ord slutat att lyssna.
2. Att lyssna för att förstå är ett steg framåt vilket innebär att du lyssnar på sändarens hela meningar och ställer följdfrågor. Här har du början av kontakt med ditt inre för att förstå att det finns flera dimensioner på det ni pratar om.
3. Hur saker sägs är viktigare än vad som sägs och du lyssnar för att förstå. Genom att känna igen sammanhanget så är du öppen för att ta in nytt utan att ifrågasätta det och du börjar komma till insikt. Du får en annan innebörd genom att läsa “mellan raderna”

Så frågan är hur lyssnar du? Testa att vara medveten om vart i ditt lyssnande du befinner dig i, 1,2 eller 3. Sedan knäcker man koden hur man kan ändra sig i sina tankar och funderingar och då  blir det lättare att påverka andra, om det nu är viktigt.

Lyssna

Ett mål är som en dröm med ben….

och vad är då målet? Mål kan vara mycket men vi kokar ned det lite för att få det tydligt.

Två mål

ska man vara medveten om att det finns. Det ena är processmålet. Det kan du översätta till din resa hur du ska komma till resultatmålet. Resultatmålet är dit du ska. Processmålet inne håller ett antal mindre mål som du kommer att ha som kontrollpunkter.

Användbara regler

Sätt mål i positiva ord.Ditt resultatmål ska vara positivt och det är viktigt att det säger vad du vill. Inte tvärtom, d v s vad du inte vill eller vad du vill undvika. När du går och handlar så har du en lista över vad du vill handla, det är ju ganska logiskt. Har du positiva tydliga mål så har du fokus på det goa. Men detta gäller nu bara ditt resultatmål att det ska vara positivt. Ditt processmål  kan innehålla negativa termer då du kanske måste lämna något för att nå ditt positiva resultatmål.

Målet

Du har hört det förut att målet ska vara specifikt. Vissa mål är lätta att vara specifik, köpa ny bil, lägenhet. Men dom du däremot har målet att få ett bättre självförtroende så blir det mer abstrakt. Med abstrakta mål så är det viktigt att du finner bevis för att du är på väg åt rätt håll och att du når dig. Så du kan titta på vad du vill uppnå, kanske hålla ett middagstal utan att bli nervös. Ju närmare målet ligger, desto mer specifik ska du vara. Du kan använda orden när, var och med vem du kommer att nå målen. Det som är viktig är att du är noga med att ange hur lång tid det kommer att ta att nå målet. Ett uttryck är också när vill du nå målet?  Ta även ditt inre samtal att klargöra hur lång tid behövs för att nå målen. Märk att detta gäller processmål.

När du är igång så vill du gärna få bevis och feedback för dina prestationer. När det gäller resultatmål så är det viktigt att du har angett dina bevis för att ha nått fram. I processmålet, resan, är det feedbacken som talar om att du är på rätt väg. Det är viktigt att du får feedback då du annars med stor risk kommer att missat ditt resultatmål. Titta på hur du ska mäta dina framsteg genom att dels se det i relation till dig själv. Dvs vilka framsteg märker du att du gör? Sedan kan du mäta i relation till andra. Där kan du se förändringar med.

När man sätter upp mål så krävs det resurser.Givetvis beroende på mål så krävs det olika resurser. Men nämner några här, Objekt (böcker, utrustning etc), Människor, Tid, Förebilder, Personliga egenskaper. Här gäller det att inse att målet kan vara stort och ligga långt borta, men se resurserna som saker som kan ge hävstångseffekt. Nyckelfrågor som du ska ställa dig är; “Vilka resurser behöver du för att nåd det här målet?”, “Vilka resurser har du redan?”, “Vart hittar du de resurser du behöver?”

 

Dags att bekanta sig med ordet proaktivDetta gäller ditt processmål. Det är du som är aktiv för att nå målet. Ingen annan. Det är din anledning till ditt liv som står i centrum. Våga äga ditt mål! Bra frågor att ha med sig är; “Hur mycket kontroll har du över det här målet?”, “Vad kommer du att göra för att nå det här målet?”, “Vad kan du erbjuda andra så att det vill hjälpa dig?”

Något som är lätt att glömma är vad som benämns som ekologin. Nu är det inte naturen som vi tänker på. Det är ditt stora system som du och jag lever i. Varje mål vi sätter upp får konsekvenser dels för oss men även för andra, omgivningen. Så det är viktigt att vi tar med det i vår plan från start. Här kan man nämna “kostnaden” för att nå sitt mål. Vi tar ett enkelt exempel att du ska bli bättre i golf. Du har målet att nå hcp 4. Detta innebär mycket träning och ju fortare du vill nå det målet så krävs det mycket tid på banan och då på bekostnad att familjen inte ser röken av dig så ofta. Här några nyckelfrågor som är bra att ha med sig; “Vilka är konsekvenserna för andra människor?” Du behöver se det från andras perspektiv, för andra viktiga människor och vad tycker dom om dina mål? “Vad är kostnaden i tid, penger och möjligheter?”, “Vad behöver du avstå ifrån?”, “Hur kommer balansen  mellan de olika aspekterna av ditt liv (relationer, fritid, karriär, hälsa) att påverkas när du når det här målet?

Nu äntligen är det dags att skapa sin handlingsplan. Här sätter vi ben på våra drömmar så vi kommer att nå målet. Målen måste vara utmanande men även realistiska. Så börja snickra. Jag återkommer mer framöver och fördjupar mig i handlingsplanen. Men inte helt fel att börja med din livsinventering!

Steg
Steg

 

 

Livsinventering

är en ganska spännande uppgift som man kan roa sig med under sin semester. Livsinventering bör göras då och då, med ca 5 års mellanrum. Här gäller det att avsätta både tid för att göra en det grundligt. Dock man man dela upp det under flera tillfällen för det är en process som måste igång i hjärnan för att nå full effekt.

Färdigheter, vilka har du?

Om vi börjar med att dina färdigheter. Nu räcker det inte med att lista vad du kanske gör på din arbetsplats idag. Börja med att lista alla dina arbetsplatser du har haft. Olika föreningsuppdrag som har varit engagerad inom. Lätt att glömma dina intressen och/eller dina hobbies. Spelar du något instrument? Det blir en spännande tid när du upptäcker att du faktiskt har varit i många olika roller och platser. När du känner att du har med dig alla ställen du har varit på, oavsett vad du har gjort så kan du nu börja bena ut följande. Vad gjorde du på varje position?, vad levererade du?, vilka resultat skapade du? Det finns många saker du kan lista från dom positionerna du har haft och är viktig för din livsinventering.

Vilka kunskaper har du?

När du är färdig med vilka färdigheter du har så kan du nu börja finlira och tydliggöra dina kunskaper. Börja med utbildningar du har, specialistkunskaper och inte minst vad du har har med dig från Livets universitet. Här är det viktigt att du även inte värderar vad som är bra eller mindre bra kunskaper, utan tillåter dig att plocka fram stort som smått. Detta är för att du ska få en bild, en bra bild vad du har med dig och det tydliggör även vad du har åstadkommit och vad du kan åstadkomma. Det är mycket som du kommer att upptäcka dom du hade glömt eller inte tänkt på  så det blir en liten kul tidsresa.

Vilka känner du?

Nu är det dags att lista över personer som du känner och eller har känt. Här hittar du allt från kontakter, vänner, arbetskollegor, idrottsvänner, andra nätverk etc. Det kommer att bli en diger lista men det kommer att vara värt det. Många du känner har du redan i din telefon eller i Outlook och det blir ännu mer kraftfullt att lista dom du inte har. Passa på och lägg upp en kontaktlista i telefon eller i Outlook så  finns dom lättåtkomliga.

Livsinventering, vad ska du med detta till?

När allt ovan är gjort  så har du förutom att du har fått en annan bild av dig själv och vad du har gjort och vad du kan så har du en stark bas att använda. Du kanske vill starta eget?, byta jobb?, återuppta kontakter? eller vad du nu vill. Men du har det tydligt och klart framför om din kompetens och dina kunskaper som gör att du kan ta nya beslut om vad du vill göra. Fortsätta där du är eller kanske till och med byta inriktning. Gör din tidsresa och din livsinventering och passa  på och njut av den resan och va stolt över dig själv vad du har presterat.

Livsinventering
Tidsresa

Känn din fiende, eller din vana

Fienden är ofta en vana. Det kan vara vanemässiga handlingar, vanemässigt tänkande. Vanor som med tiden har borras sig fast och och är lite bökiga att flytta på. Alla vanor åstadkommer någon form av värde, annars, skulle det inte ha blivit en vana från början. Tiderna förändras och våra vanor kanske inte längre tjänar sitt syfte. Vanor underhålls på många olika sätt. Vi ordnar våra omgivningar så att de stödjer dem. Andra människor förväntar sig att vi ska uppföra oss på ett förutsägbart sätt. Och de behandlar oss därför på ett förutsägbart sätt, vilket förstärker våra vanor.
Vanor är som en automatisk farthållare på en bil, de är inställda på en viss hastighet i en viss riktning.  Sedan behöver inte föraren var så uppmärksam. Om du vill ändra hastighet och riktning så måste du vara uppmärksam. När vanor väl är förändrade kommer den nya vanan att föra dem i en ny riktning på en ny väg.

Vana

Gör skillnad för dig själv,

för visst är det viktigt att du själv mår bra och vill må bra!
Genom lite småknep som du kan träna på varje dag så kommer du att få en mycket trivsammare vardag fylld med go energi som skapar skillnad.

Träna på att vara tacksam.

Det kanske inte är det första du tänker på men nog så viktigt. Vad finns idag i din vardag som du kan vara tacksam över. Små saker som du inte alltid ser eller känner. Att upptäcka det lilla så fylls du av energi och ser på världen med andra ögon.

Lev mer riskfullt.

Utmana dig själv lite varje dag med saker som du är lite rädd för. Det kan vara att  ringa någon du tycker om men som du inte pratat med på länge. Du ska leta efter små saker som skrämmer lite men som du ändå vill göra. Du anar inte vilket resultat det blir om du tränar på att ta små risker varje dag.

Måste eller vill kan göra skillnad.

Det är skillnad på måste och vill. Använder du ordet måste så skapas det lätt negativ energi. Fundera lite på vad du vill. Skriv en  lista på vad du vill och inom dina områden. Hur vill du må, hur vill du vara, vad vill du ha, vad vill du göra.  Välj en handfull vill som du tycker är viktigt och börja träna på. Träningen görs att du skriver ned “Vill” i nutid, ungefär som det redan är uppfyllt. Titta varje morgon och kväll på dina “Vill” så kommer det att ske saker. Lite överkurs är att byta ut ordet måste till vill så blir vardagen lättare. Jag vill diska för att då får jag rena tallrikar att äta på, Jag vill tvätta kläderna så jag har rent att sätta på. Det blir en viss skillnad då.

Handla nu!

Gör något varje dag som leder dig lite närmare mot ditt “Vill”. Ett litet steg varje dag innebär ett stort steg över tiden. Men var noga med att göra det varje dag och inte skjuta upp det.

Le

Tänk på positiva saker som får dig att le. Det behöver inte alltid vara att man ler med munnen. Positiva tankar ger signalen att du även ler med ögonen och det smittar till andra vilket gör att du får bra och rätt energi tillbaka. Du möts då själv av leenden.

Lycka till.

Skillnad
Må bra

Mål och att sätta mål

mål är lika komplext som det kan tyckas vara enkelt. Ta som exempel nyårslöftet, hur många lyckas genomför det? Det är trots allt en form av mål. Tänkte gå igenom några saker som är värda att jobba igenom för att lyckas med det du vill.

Vad är mål?

Svaret kan egentligen bara du svara på, dvs vilka mål du har och varför. Men lite hur man kan se på mål så kan det bl a vara:
Mål är drömmar med ben, de går någonstans. Vid varje beslut som du tar så påverkar det din dag, men har du någon plan vart du är på väg? Känner du rädsla för att nå ditt mål eller göra något nytt, varför inte använda detta som energi för att få en bättre framtid. Det som är viktigt när man ska någonstans är att man ser tiden som en resurs så har du koll på din tid? Livet kan levas utifrån vart du vill eller att andra styr dig, vilket är viktigast för dig? Om du nu känner att du inte är på rätt ställe, så kan vi sätta mål och ta oss till det som är bättre.
En viktig insikt är att om du inte har mål som sikte så blir det lätt att man tänker på vad som är fel, dvs en massa problem flyter upp. Men har du en riktning mot vart du ska, så blir fokus mot riktningen och inte problemen.

Resa eller destinationen

Det är viktigt att skilja på typen av mål. En del är vad du vill uppnå, dvs det resultat du vill skapa. Det är viktigt och tydligt. Men sedan tillkommer något som är minst lika viktigt. Resan till målet. Dvs hur kommer du dit? Vad finns det då för verktyg att ta hjälp så det underlättar för oss i vårt arbete? Det finns några bra regler att följa.

Regler att följa vid målsättningen.
  • Mål ska vara positiva och ge energi. Detta gäller bara det som togs upp ovan, vårt resultatmål. Dit vi ska nå.
  • Som du säkert har hört många gånger så ska det vara tydligt dit du ska. Det är mycket viktigt  och gör dom så specifika som möjligt. Annars blir det en krokig resa att ta och risken är att du missar ditt mål. Är det abstrakta mål så måste du hitta bevis som ger dig feedback att du är på rätt väg. Värt att notera om du har långsiktiga mål som ligger långt fram i tiden så är riktningen en viktig parameter att mäta och ha koll på.
  • En viktig injektion i din resa är att få energi. Det skapar du genom att få bevis och feedback på vad du åstadkommer under din resa. Så vilka avcheckningspunkter ska du ha för att veta att du är på rätt väg när det gäller resultatmålet. När det gäller resan som du gör så vilken feedback ska du få in så du känner att du är på vägen, för att få go energi och vara glad i din resa. Klura lite på hur du ska mäta om det är i relationen till dig själv eller jämföra mot andra.
  • Resurser behövs alltid oavsett vad du gör, men i synnerhet när vi ska mot framtiden. Jag listar några saker här som ger dig en vägledning att identifiera. Det kan vara: Objekt av olika slag, människor, tid, förebilder, personliga egenskaper, nätverk av personer och mycket annat. Genom att agera klokt med resurser så kan du skapa vad man kallar för hävstångseffekt. Du får med andra ord mycket effekt utifrån en mindre ansträngning. Det kan göra att du slutar göra saker men även att du börjar göra nya saker. Så, vilka resurser har du redan ? och vilka behöver du utveckla?
  • En viktig regel är att du är proaktiv Det gäller för resan, inte resultatet då resultatet kommer via resan.
  • Din omgivning är viktig och måste finnas med. Vi kan kalla den för Ekologin. Ekologin kan vi översätta att det är vårt system vi lever i ur ett större perspektiv. Det här gäller både din resa och från ditt mål. Frågor som är aktuella att ställa sig är: Påverkar detta andra människor i min omgivning?,  Vad blir kostnaden i tid, pengar och möjlighet?, Vad lämnar du bakom dig som idag är viktigt under dom omständigheterna som råder nu?
  • Den sista punkten att ta upp men nog så viktig är att en handlingsplan måste till. Det är inget nytt att målen delas upp i mindre mål och att det blir din karta för din resa.

Det här är början till en resa för dig och i nästa inlägg kommer jag att blogga om parametrar som är viktiga att ha med sig för att skapa kraft och energi för dig. Där kommer jag att gå igenom värderingar då  detta kommer att vara motorn och ge dig fokus framåt i stället för fokus på problemen.