Mike´s Mentala Gym

Tänk Om! Du är kapabel att bli en bättre version av dig själv

Year: 2018

Självkänsla är viktigt

och det är lätt att montera ned den själv. Du har ett eget ansvar för din självkänsla. Jag brukar benämna att man är missuppfostrad, just för att andra säger åt en hur man ska vara. Det tillsammans med jantelagen är ingen bra cocktail. Påverkan och självpåverkan Det är inte bara de yttre faktorer som vi […]

Det ekologiska

är viktig. Men det ekologiska behöver inte vara naturen. Det finns även en ekologi att ta hänsyn till när man sätter mål eller ska utveckla sig. Det är viktigt att förstå processen som ska göras för dels blir det tydligare men även lättare att ta sina steg. I vilken ekologi verkar du i… Det är […]

Påverkan av egenskaper

är spännande och hur man hanterar det. Här kan du läsa introduktionen till DISC då vi ska titta närmare på egenskaperna här. Färgerna kompletterar varandra och lär oss förstå andra Ingen färg står över någon annan och alla våra egenskaper är viktiga i företaget och i gruppen. Genom analysen så får man en ökat förståelse […]

Ska hjärnan styra dig

eller ska du styra hjärnan är ett intressant utgångsläge. Vi är hela tiden under vår vakna tid attackerade av en massa intryck och vi hinner inte med alla intryck. Hjärnan börjar då rationalisera lite och gör det enkelt men det på bekostnad på  att vi inte alltid är närvarande utan vi agerar utifrån våra triggningspunkter. […]

Belbin

är intressant att titta på då egenskaperna tydliggörs och det gör att man kan skapa effektiva team. Enligt Meredith Belbins forskning lyckas en grupp prestera bättre med en balanserad tillgång på olika s.k. teamroller i gruppen. En grupp med enbart högintelligenta och individuellt högpresterande personer tenderar att lyckas sämre än en grupp med medelmåttiga individer som […]

DISC

är ett verktyg som underlättar i kommunikationen mellan människor. Men DISC ger även en bra dos självkännedom som är nyttig. Egenskaper Ens egenskaper kan delas in i fyra beteendemässiga stilar och delas in i olika färger. Blå (C) har egenskaperna som noggrann, analytisk samt  ifrågasättande. Röd (D) här hittar makt, kontroll och självsäker. Gul (I) är utåtriktad, […]

Rulla till toppen