Mål och att sätta mål

mål är lika komplext som det kan tyckas vara enkelt. Ta som exempel nyårslöftet, hur många lyckas genomför det? Det är trots allt en form av mål. Tänkte gå igenom några saker som är värda att jobba igenom för att lyckas med det du vill.

Vad är mål?

Svaret kan egentligen bara du svara på, dvs vilka mål du har och varför. Men lite hur man kan se på mål så kan det bl a vara:
Mål är drömmar med ben, de går någonstans. Vid varje beslut som du tar så påverkar det din dag, men har du någon plan vart du är på väg? Känner du rädsla för att nå ditt mål eller göra något nytt, varför inte använda detta som energi för att få en bättre framtid. Det som är viktigt när man ska någonstans är att man ser tiden som en resurs så har du koll på din tid? Livet kan levas utifrån vart du vill eller att andra styr dig, vilket är viktigast för dig? Om du nu känner att du inte är på rätt ställe, så kan vi sätta mål och ta oss till det som är bättre.
En viktig insikt är att om du inte har mål som sikte så blir det lätt att man tänker på vad som är fel, dvs en massa problem flyter upp. Men har du en riktning mot vart du ska, så blir fokus mot riktningen och inte problemen.

Resa eller destinationen

Det är viktigt att skilja på typen av mål. En del är vad du vill uppnå, dvs det resultat du vill skapa. Det är viktigt och tydligt. Men sedan tillkommer något som är minst lika viktigt. Resan till målet. Dvs hur kommer du dit? Vad finns det då för verktyg att ta hjälp så det underlättar för oss i vårt arbete? Det finns några bra regler att följa.

Regler att följa vid målsättningen.
  • Mål ska vara positiva och ge energi. Detta gäller bara det som togs upp ovan, vårt resultatmål. Dit vi ska nå.
  • Som du säkert har hört många gånger så ska det vara tydligt dit du ska. Det är mycket viktigt  och gör dom så specifika som möjligt. Annars blir det en krokig resa att ta och risken är att du missar ditt mål. Är det abstrakta mål så måste du hitta bevis som ger dig feedback att du är på rätt väg. Värt att notera om du har långsiktiga mål som ligger långt fram i tiden så är riktningen en viktig parameter att mäta och ha koll på.
  • En viktig injektion i din resa är att få energi. Det skapar du genom att få bevis och feedback på vad du åstadkommer under din resa. Så vilka avcheckningspunkter ska du ha för att veta att du är på rätt väg när det gäller resultatmålet. När det gäller resan som du gör så vilken feedback ska du få in så du känner att du är på vägen, för att få go energi och vara glad i din resa. Klura lite på hur du ska mäta om det är i relationen till dig själv eller jämföra mot andra.
  • Resurser behövs alltid oavsett vad du gör, men i synnerhet när vi ska mot framtiden. Jag listar några saker här som ger dig en vägledning att identifiera. Det kan vara: Objekt av olika slag, människor, tid, förebilder, personliga egenskaper, nätverk av personer och mycket annat. Genom att agera klokt med resurser så kan du skapa vad man kallar för hävstångseffekt. Du får med andra ord mycket effekt utifrån en mindre ansträngning. Det kan göra att du slutar göra saker men även att du börjar göra nya saker. Så, vilka resurser har du redan ? och vilka behöver du utveckla?
  • En viktig regel är att du är proaktiv Det gäller för resan, inte resultatet då resultatet kommer via resan.
  • Din omgivning är viktig och måste finnas med. Vi kan kalla den för Ekologin. Ekologin kan vi översätta att det är vårt system vi lever i ur ett större perspektiv. Det här gäller både din resa och från ditt mål. Frågor som är aktuella att ställa sig är: Påverkar detta andra människor i min omgivning?,  Vad blir kostnaden i tid, pengar och möjlighet?, Vad lämnar du bakom dig som idag är viktigt under dom omständigheterna som råder nu?
  • Den sista punkten att ta upp men nog så viktig är att en handlingsplan måste till. Det är inget nytt att målen delas upp i mindre mål och att det blir din karta för din resa.

Det här är början till en resa för dig och i nästa inlägg kommer jag att blogga om parametrar som är viktiga att ha med sig för att skapa kraft och energi för dig. Där kommer jag att gå igenom värderingar då  detta kommer att vara motorn och ge dig fokus framåt i stället för fokus på problemen.

 

Att sätta mål, är lätt att säga

men det kan det vara klurigt att sätta mål, men i synnerhet göra jobbet för att nå målet då ursäkterna för att göra jobbet är många och starka. Här ska vi kika lite på några verktyg som kan underlätta för dig.
Det som är viktigt när man sätter mål är att ha dom på rätt nivå, vissa är vana att jobba med det, andra inte. Men dags då att träna på att sätta sin rätta nivå av mål. Är du ovan, sätt då lite lägre mål och nå dom. Just för att känna känslan att lyckas. Sedan går det att öka på nivån av dina mål. Det som är viktigt är inställning och attityd som måste finnas. Annars kommer man inte att nå det man vill.

Varför vill

du nå ditt mål? Du kommer att lära dig att det krävs tid, insatser, energi för att ta dig dit du vill. Jämför med en elitidrottare? Idrottaren har sitt mål, lägger tid etc för att nå det och försakar andra saker. Anledningen är att fokuset ligger på målet, vad man vill åstadkomma. Det blir störningsfaktorerna i hjärnan som lätt vill distrahera dig, mindre.

Vilka utmaningar triggar dig

dvs ger dig energi att fokusera på på vart du ska eller nästa steg? Leta i ditt arkiv i hjärna vad som triggar dig. Det fundamentalt viktigt då det är det som skapar energi och fokus för dina steg mot målet. Du ska känna suget för att nå målet och det ska kännas lätt.

Energin är viktig

och hur skapar du den? Förutom som jag skrev ovan om triggers så titta på din omgivning. Finns det någon som du känner som har en hobby, jobb eller annan aktivitet som dom brinner för? Ta en fika med dom och låt dom prata om det dom brinner för. Kolla hur dom pratar, kroppspråk, energin i luften etc. Där har du en nyckel att jobba på. Det innebär att du gräver lite djupare i det som som ger dig energi. Då kommer det att synas även på dig att du brinner för dina eller ditt mål.

Bryt ned

målen till delmål eller andra aktiviteter som du kan stämma av att du är på rätt väg. Anledningen är att du får en go känsla när du får feedback på att du är på rätt väg. Det adderas till all annan go känsla som du har skapat under ovanstående rubriker. Detta är bra energi som håller dig fokuserad och skyddar dig mot distraktioner i vardagen. Samtidigt har du skapat en struktur som du kan följa.

Våga träna på

att välja olika nivåer. Dels för mer utmanande men även lätta mål för att känna kontrasten att ett för lågt satt mål, blir tråkigt att nå. Du vill alltid sträva för nästa steg så högre ambition kommer att ge dig högre tillfredsställelse.

Det finns fallgropar och en

är att du sätter för luddiga mål. Alla mål ska vara mätbara. Är ett mål inte mätbart så måste man gräva djupare för att kunna mäta eller omformulera målet så det blir mätbart. Vad händer dom du sätter målet “Jag ska bli bättre på…..” eller “Jag ska byta jobb” Inget av dessa två exempel går att mäta och att inte kunna mäta blir inget bra resultat. Det ska vara tydligt och mätbart. Luddiga mål ger inte heller så mycket bra och go energi.

Ett bra tips är att använda SMART som en guide när du sätter mål.

Det ger dig lite struktur och med lite övning så sitter den där. Den fungerar så här.
Specifikt tydligt och konkret och som även ger svar på vad, varför och hur. Detta är en bra start. Mätbart som ger dig svar på att du har nått målet. Men det kan vara viktiga mätbara delaktiviteter längs resan som visar att du är på rätt väg.
Accepterat där du känner varför du vill göra detta och vilken belöning det blir när du är framme. Realistiskt då det måste ge dig den tydliga bilder att du kan fixa det här. Viktigt här att du även läser av och ger dig feedback när du når delmålen. Tydligt och bra. Tidsatt, inte förglömma. Du vill ditt mål inom Realistiskt tid. Sätter du en tidsram så blir också det mål mycket viktigare för dig att nå ditt mål.

När  jag sätter upp mina mål så skriver jag den dom, gör en tidsplan och använder alltid jag form i det jag ska uppnå.  Det var klurigt i början, men träning och korrigeringar har gjort att jag har blivit bättre.

Våga pröva

Planera mål
SMART

Att möta något nytt

är alltid spännande, tycker jag. Men det kan bero hur man möter det nya. Det är viktigt att man inte låter hjärnan tar över för mycket utan att man möter det som är nytt.
Det kräver lite träning, som allt här i livet, men vad vore livet utan träning.

Oron som känns

i magen är ett bra och säkert tecken. Det är en viktig signal att man är utanför den komfortabla zonen. Bli inte rädd för magkänslan då den är naturlig, men ge akt på den för den känslan vill gärna få dig att ta något steg tillbaka. När du känner närvaro av den känslan så kan du möta den och vända den till något som ger energi. Genom att bli kompis med känslan så kan du ta steg framåt och använda känslan till att skapa god energi.

Första gången något nytt händer

lär nog inte  stämma för dig. Det händer nya saker hela tiden, stora som små saker. Tänk tillbaka lite hur din livsprocess har varit, lärt dig cykla, gå, köra bil. Det finns mycket som du har gjort där magkänslan har levt sitt liv. Bli kompis med vad du har gjort och lärt dig. Våga ge dig beröm för det för det ger dig kraft och styrka att möta nya saker, tillsammans med magkänslan.

Vart sitter oron

kan man fundera lite på, Svaret är enkelt, oron sitter i din hjärna och det är inte en äkta oro, utan en konstruerad oro för vad du ska göra. En äkta oro skapar ett flyktbeteende, dvs något händer som är farligt och reptilhjärnan drar igång direkt för att rädda dig. Så möt din oro i hjärnan att det inte är en sanning och hur ofta har din oro var sann under ditt liv?

Tiden är ett

listigt verktyg och här är det viktigt att vi inser att det är vi som använder tid på våra premisser. Om du nu känner oro för vad du ska göra och du är då medveten om att det är en konstruerad oro som sitter i hjärnan som mycket sällan stämmer med verkligheten. Det är en bra plattform och då kan du också fokusera på att det du ska göra kommer att vara klart efter en stund. Bara du vet hur länge det tar, men du har även erfarenheten sedan tidigare att det kommer att vara över när det är klart. Ta ett prat med dig själv om att du redan nu ser att det kommer att vara över efter dina tidsenheter.

Otur eller tur

är det lätt att gömma sig bakom. Eller peka på andra faktorer. Men när du pekar på något med pekfingret så har du tre fingrar mot dig själv. Testa så får du se. Jag har accepterat att livet inte är rättvist och jag är glad över det. Det ger mig möjligheter att utvecklas som person och lära mig nya saker. Vore livet lätt så står man stilla och när jag möter något som är nytt, tänker jag, “Hot eller möjlighet” och växlar direkt till möjlighet för att skapa positiv energi och att använda ovan rubriker. Vill du växa, börja möta möjligheterna.

Känna oro
Oro