Månad: januari 2019

De hinder vi springer på

hittar vi oftast på insidan av oss. Inte utanför oss. Ofta tror vi att det är externa saker som är våra hinder. Vi köper den okritiskt och skapar då en miljö för mindre bra beslut eller agerande, vilket inte är optimalt. Hantering av hinder är inte alltid det lättaste då vi oftast skjuter ifrån oss […]

Knäcka koden

själv är viktigt och insiktsfullt. Att knäcka koden innebär att man själv får den där känslan, ahaaaaaa….. Verktygen som behövs är hjälp till självhjälp. Hur ofta har du inte fått råd och tips hur du ska göra? Och hur ofta har du gjort vad du blev tillsagd till att göra? Det är först när du […]

Rulla till toppen