Month: november 2018

Team och

roller i teamet är viktigt ha kunskap om. Här i Uppsala så finns det möjlighet att ta del av Belbins koncept genom utbildning, tester eller seminarier. Det är viktigt att man i mindre som större företag har kompetensen att maximera teamen för att få ut ett bra resultat. Det är inte bara resultatet som räknas utan även trivseln i gruppen som blir ett team. Nu är det inte bara i vardagen som detta är viktigt utan även då organisationen kan vara mer lösa idag Med inhyrd personal, kortare anställningar eller vikariat. Fördelen med Belbin är att det även skapar en […]

Påverkan av egenskaper

är spännande och hur man hanterar det. Här kan du läsa introduktionen till DISC då vi ska titta närmare på egenskaperna här. Färgerna kompletterar varandra och lär oss förstå andra Ingen färg står över någon annan och alla våra egenskaper är viktiga i företaget och i gruppen. Genom analysen så får man en ökat förståelse hur en person tar emot information och kommunicerar, eller vilka uppgifter det föredrar. Här kommer några exempel för att tydliggöra och för att få en känsla för färgerna. – Koordinatorn med den gröna personlighetstypen har koll på gruppen, planen framåt och ser till att fullfölja det […]

Ska hjärnan styra dig

eller ska du styra hjärnan är ett intressant utgångsläge. Vi är hela tiden under vår vakna tid attackerade av en massa intryck och vi hinner inte med alla intryck. Hjärnan börjar då rationalisera lite och gör det enkelt men det på bekostnad på  att vi inte alltid är närvarande utan vi agerar utifrån våra triggningspunkter. Hur ofta är vi medvetna om “vad vi vill?” Det är lättare att peka på vad vi inte vill för det är då mindre jobb för att lyckas med det. Men om man nu vet vad man vill är man då beredd att ändra sitt […]

Det digitala

i samhället utvecklas vare sig vi vill eller inte. Inlägg kommer att ta upp olika aspekter i vardagen men även mot inriktning mot småföretagande. Det kan upplevas som att det händer mycket och att man ska hänga med överallt men här gäller det att fokusera på vad som är viktigt just för stunden. Oftast så går man vilse när man tror att man måste ha en digital strategi. Det är enklare än så, det digitala ska integreras i den vanliga verksamheten. Annars så har man flera olika verksamhetsplaner.  

Belbin

är intressant att titta på då egenskaperna tydliggörs och det gör att man kan skapa effektiva team. Enligt Meredith Belbins forskning lyckas en grupp prestera bättre med en balanserad tillgång på olika s.k. teamroller i gruppen. En grupp med enbart högintelligenta och individuellt högpresterande personer tenderar att lyckas sämre än en grupp med medelmåttiga individer som kompletterar varandra. Belbin beskriver ett antal teamroller som vi kan växla mellan. De flesta människor tenderar enligt Belbin att föredra en eller ett par av dessa roller och trivs bäst när de får vara i sin preferensroll. Tillhörande svagheter betraktas normalt som tillåtna. De bör inte […]

DISC

är ett verktyg som underlättar i kommunikationen mellan människor. Men DISC ger även en bra dos självkännedom som är nyttig. Egenskaper Ens egenskaper kan delas in i fyra beteendemässiga stilar och delas in i olika färger. Blå (C) har egenskaperna som noggrann, analytisk samt  ifrågasättande. Röd (D) här hittar makt, kontroll och självsäker. Gul (I) är utåtriktad, social men även påverkande Grön (S) har egenskaperna tålmodig, reserverad och omtänksam. Nyttan av DISC Hittar vi inom flera områden. Genom att du ökar din självkännedom så får du också mer insikter i vad som du finner motiverande, det som stressar dig och hur du agerar […]

Rulla till toppen