Självkänsla

eller självförtroende…..

Självkänsla

kan vara lite suspekt och ska man hitta en förklaring på vad självkänsla kan vara så går det att få en teoretiskt förklaring. Men en känslan är en upplevelse och upplevelser är subjektiv känsla eller känslor. En självkänsla bygger man upp över tiden genom att skaffa erfarenheter och bli trygg i olika situationer och lära sig handskas med sig själv för att lösa och möta situationer. För mig är självkänsla att känna en inre ro eller harmoni för att lösa saker. Även att må bra med mig själv och att kunna umgås med mig själv.

Självförtroende

är vad du utför och vad du är duktig på att utföra eller ett bättre ord, prestera. Självförtroende finns mer eller mindre hos alla individer och det går att träna upp självförtroende vilket är en viktigt komponent. Prestation är ditt agerande i situationen. Det kan vara sport, socialt, jobbet, snickra etc. Men viktigt att det är vad du utför för stunden.

Slutsatsen

är att man inte får blanda ihop självkänsla och självförtroende. Om jag nu spelar dåligt i ett tennismatch så är det något jag utför. Dvs prestationen är inte bra och det har inget med min självkänsla att göra. Självkänslan är mitt inre och självförtroende är något jag utför, yttre. Genom att träna lite mer och lite extra på det som jag inte gjorde bra i matchen så förstärks mitt självförtroende igen och även så får min självkänsla en boost att jag kan prestera bättre och att jag kan. Men ett tips, begrav jantelagen för den lagen är inte till någon hjälp……
och våga träna för att möta rädslan.

Självförtroende
Att vara

Beslut, vad

är ett beslut och kan det bli konsekvens av det?

Beslut

kan vara så mycket och det kan vara vara ett mindre eller ett större. Det kan bero på mycket även saker som bygger på det kortsiktiga men även för det långsiktiga. Även kan det vara allvarliga beslut men även beslut som är proaktiva som har att göra med framtiden. Ett beslut  är något som man måste träna lite på och  just för att hitta rätt underlag så att beslutet blir rätt. Ibland måste beslut tas väldigt snabbt men kanske man ska ta sig lite tid så det blir ett bra beslut.

Känslomos eller sak

Många gånger kommer det in vad jag kallar för känslomos. Det rör till det ganska ordentligt och det blir sällan bra beslut. Det som är viktigt och som jag skrev ovan är att man måste träna på att ta beslut. Det gäller att hela tiden hålla sig till sak och utifrån sak ta in så mycket fakta som möjligt. Har man inte fakta så blir beslutet tunt och ännu värre om beslutet baseras på känslomos.

Att ändra på ett beslut

är helt ok att göra. Bättre att ta ett beslut för att komma framåt och sen upptäcka att beslutet kanske inte var var optimalt. Men då får man riva upp beslutet och sedan jobba vidare på att ta ett bättre beslut. Det gäller att ha modet att våga ta ett beslut men även modet att ändra ett beslut och vara trygg med det.

Dags att träna

och att träna på att ta beslut. Varför inte börja med något av det svåraste man kan ge sig in på, Det är att träna på att säga ja eller nej när det gäller att ta beslut, det är ingen dålig start. Träna på nu. Och vill du träna lite mer så kan du titta på lite mental träning.

Beslut
Vad blir konsekvens av beslut