Måste eller

vill?
Har sedan snart 10 år tillbaka förstått skillnaden mellan måste och vill. Värdera ordet måste! När använder du det och hur använder du det. Jag själv insåg att tanken kom att nu måste jag göra en viss aktivitet. När jag stannade upp och frågade mig själv varför och vad fick jag ut av det så insåg jag att det fanns en massa måsten som inte gav mig något. Det som sedan återstod var att byta ut måste till att jag vill. Det är mycket roligare att göra saker om jag vill och känner att jag får tillbaka någon vinning. Nästa kurs i utveckling är att lära sig säga ja eller nej. Det lärde jag mig år 2000 men det är en annan story!

Tänker tillbaka till

år 2000. Valde redan 1999 (År) och kom fram till följande i mitt uppdrag:
- Att ta råd och lyssna in och sen själv ta beslut. Det var viktigt för mig
- Hitta rätt när det gäller att individer har vandrat sin väg, viktigt men inte köra en copy på allt
- Erfarenheten är viktig och den ska man våga använda för det skapar ännu mer utveckling. Det ger ännu mer utveckling 
- Det jag valde och stod för skapar utveckling och  är en självkänsla som än idag jag är stolt över. Vågade ta utmaningen
- Att se möjligheter i det mesta ger energi och en situation i att hantera ens egen attityd

Vecka som gick

blev riktig spännande. Miljöpartiet fick känna på att det inte går att slira för mycket på sakfakta då media förr eller senare gräver fram det. Även här så spelar alternativa media stor roll då de hittar saker och lyfter fram det. Sen framkommer det att MP även försöker påverka SVT för att inte gå för hårt åt Kaplan. Det är inte förtroendegivande och frågan blir med automatik, har dom gjort så tidigare. Sen var den situation där Yasri Khan inte vill skaka hand med en kvinnlig journalist. Anledningen till detta är intressant och svaret hittar man i Koranen 24:30-31 och min fundering blir då om man som kommande partistyrelsemedlem ska låta Koranen (Religion) styra i ett demokratiskt samhälle och i synnerhet när vi har det inskrivet i grundlagen att individer inte får behandlas med skillnad. Det är intressant hur man rättfärdigar sig egen tro och religion bland annat genom att hävda religionsfrihet. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Religionsfrihet
Men det som missas i den diskussionen, ofta, är att man lyfter fram just sin religion på bekostnad på andra religioner vilket skapar lite smålustiga tankar när man läser insändare. Fördelen med alla skriverier och insändare är att mer och mer flyter upp och det kommer att flyta upp mera saker som kommer att vara obehagligt och som måste åtgärdas. Så åsiktspoliser som använder härskarteknik kryddat med känslomos kommer att få det jobbigare att få igenom budkskapen

Fastkörning

kan ske ibland och då gäller det att komma loss. Nu menar jag att som individ så kan man köra fast, inte med bil en snöig dag. Genom att göra andra saker så går det att komma ur sina tankebanor. Exempel på det är att gå baklänges i en korridor eller på stan. Just för att bryta ett mönster. Här är ett annat förslag som gör att du kanske kommer loss!
http://kreativitetsguiden.se/

Låglönejobb!

är förslaget idag för en lyckad inkludering. Jag är inte säker på att det är en lösning för de flesta jobb idag kräver sin kompetens i många former. Som igår, så köpte jag en ny telefon. Research gjordes över internet och det gick snabbt i Teliabutiken. Dock så behöver den som tar betalt av mig kunskaper om hur datasystemen fungerar och givetvis språket. Beställde ett ICA kort just för att då kan jag gå till snabbkassan och scanna själv och betala då det går snabbare än att står i kö. Ju flera kunder som börjar använda den tjänsten så kommer antalet anställda att minska. Överlag så går det snabbare och är enklare att handla varor över nätet och hämta ut det på närmaste ombud vilket gör att traditionella butiker tappar kunder som in sin tur minskar efterfrågan på personal. Jag kan inte se någon sektor där låglönejobb skulle fungera för det krävs alltid kunskaper om jobbet och språkkunskaper. Känns som det rent politiskt låter bra att lägga den typen av förslag för att inte tappa ansiktet. Sverige ligger i framkant när det gäller utveckling och då gäller det ett eget ansvar, oavsett som nyanländ eller tonåring som vill ha ett jobb!

Intressant upplevelse

då jag upptäckte under förmiddagen att min telefon inte tog laddning. En telefon är inte bara en telefon idag. Inte för mig i alla fall.Då det blev att omprioritera lite och snabbt införskaffa en ny. Sen är det så att min telefon har sin personlighet så lite tid har gått åt att få den då det är mitt verktyg i vardagen. Men insikten blev att telefonen är mångt mycket viktigare än vad man kanske anar. Nu hade jag backup på den samt smidiga lösningar så jag inte tappar mycket. Med rätt vinkel på laddaren så kan jag pumpa i lite energi i "gammeln" och stämma av att att inget är missat. Så ett tips, inse vad just du använder telefonen till!

FN:s flyktingkonvention.

Dagligdags så fylls media av händelser som är förknippade till de som söker asyl här i Sverige. Dagligen så hamnar jag i olika diskussioner om asylsökande. Det är frågeställningar om det mesta och jag har valt att ta diskussionen utifrån sakfrågan, vilket är viktigt för mig för att hitta lösningar. Det jag vill lyfta nu är en ganska viktig bit i debatten som förs både här och där och många lätt går vilse i känslosamma inlägg. Det är FN:s flyktingkonvention. Den är mycket viktigt att ha med sig och säger ganska mycket som de flesta är omedvetna om.
Det är två artiklar som är värda att titta lite närmare på

"Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar."

"Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad."

Finns dessa två artiklar med i debatten så blir det tydligare än att att vi duckar för utmaningen att hantera asylsökande. Med tanke på att det dagligen är oroligt (social oro som det heter) i städer, boende HVB hem och vi inte använder ovan artiklar tydligare så har vi skapat oss mer problem än vad vi någonsin kan ana!

Källa:
http://ledarsidorna.se/2016/03/fns-flyktingkonvention-ar-rasistisk-propaganda/


Inre motor

kan vara bra att ha som ger positiv energi. Roade mig idag med att lyssna in morgonprogrammet på TV4. Majoriteten av innehållet lyfter upp eventuella problem. Nyheterna lyfter fram en massa negativa saker. Fortsätter sen att omvärldsbevaka tidningar och andra mediakanaler och majoriteten lyfter fram negativa saker eller problem. Om man nu matas med detta 7 dagar i veckan och inte är medveten om vad man tar in, vad händer då i ens sinne! Vad gör att din inre motor går igång och skapar positiv energi? Värt att fundera på det då det är kuligare att vara glad än att hänga med läppen. Själv så använder jag musik för att skapa energi. Jag är också källkritisk till allt jag läser och hör för jag upptäcker då att majoriteten av det som kommuniceras inte har någon bärkraft, utan vinklade saker för att rättfärdiga media makt!