Rätt egenskaper och anställa rätt…

Konsten att anställa är inte bara att anställa. Det gäller att anställa rätt person med rätt egenskaper. Exemplet är autentiskt som vi ska titta på. Företaget säger att man lägger stor vikt på de egenskaperna som dom vill ha och även med tillägget, drivkrafter och motivationskraft. Analysen bygger här på Belbins teamroller och vi ska kika på om det kan bli något motsatsförhållande i kraven på egenskaperna. Jag lägger in en del av annonsen så att det blir tydligt.

Annons

“Vi lägger stor vikt vid sökandes personliga egenskaper, drivkraft och motivationsfaktor. Befattningen präglas av tålamod, noggrannhet, flexibilitet, organisationsförmåga och självständighet. För att trivas i rollen behöver du tycka om att ta egna initiativ och lita till din egen förmåga att ta beslut och agera på dem, ibland mycket snabbt.” Jag översätter här de egenskaper som företaget lyfter fram utifrån Belbin Teamroller så får vi se om den här personen finns. Tittar vi först på egenskapen drivkraft så hittar vi teamrollen Shaper (SH). SH genererar handling och även under press. En SH är duktig på att skapa energi i ett team men kan även pressa lite för mycket framåt utan hänsyn till teamet. Shapern kan ta obekväma beslut och är effektiv. Vi hittar även att man ska kunna generera motivition och det hittar vi hos en Coordinator (CO). En CO är duktig på hantera människor och i synnerhet talangfulla människor CO utgår från vad som behövs och skapar motivation. Men ett obs här är ett en CO kan komma i konflikt med en SH, just för deras skilda ledarstil. Hur blir det då med dessa egenskaper i samma individ? Vi fortsätter och letar efter egenskaperna och upptäcker tålamod. Här finner vi egenskapen hos en Completer (CF). En CF är nog, nästan för noga och har mycket tålamod. Med detta så blir det lite spännande att hitta en CF och SH i samma person, då dom är totalt olika. I egenskapen noggrannhet så hittar vi dels CF som är nämnd ovan men även en Implementer (IMP). En IMP är ofta för att använda beprövade och traditionella lösningar. Redan här börjar vi ana att personen som företaget vill anställa kanske måste vara en superman då många egenskaper ska rymmas under samma hatt. Sen har vi det här med flexibilitet. Lite som krydda så söker företaget efter en Resourch Investigator (RI). En RI är bra på att utforska, hitta nya idéer och resurser utanför gruppen. Det gör att nya tankar och lösningar kan dyka upp. Men det lär nog inte CF och en IMP gilla och CO´n får nog hålla i en RI lite. Men återigen, vi pratar om egenskaper i samma individ så den mentala cocktailen blir mer och mer spännande. Att organisera är viktigt och det kommer vi att hitta i egenskaperna IMP, CF och i en viss mån hos en CO. Vi kryddar lite mer då arbetsgivaren vill att den som anställer är självständig och det finner vi i rollerna IMP och CF. Avslutningsvis så är det bra om man tar egna intiativ. Det innebär att en dos SH måste finnas då dom utan problem kliver fram. Allt ovan ska finnas i en och samma person. Stanna till lite här och fundera. Känner du någon som har alla dessa egenskaper och om du jämför dig själv med denna annons, skulle du själv passa in bär det gäller egenskaperna. Det är en salig blandning och känns lite som att denna arbetsgivare inte kommer att hitta rätt person för det är få individer som har dessa egenskaper tillsammans. Skulle man blanda ovan egenskaper i en grupp så kommer det att bli garanterad slagsida. Nästa inlägg kommer att bli en analys vilka av ovan roller som passar ihop och inte passar ihop.
Roller från Belbin
Olika Belbinroller

Att påverka eller

få andra att ändra sin åsikt ligger i tiden idag. Påverka kan vara viktigt. Det är val och många försöker få rösten från just dig. Nu är det inte så enkelt då ens egna vilja är väldigt stark. Mycket behövs för att du ska påverkas och även att ändra din ståndpunkt.

Ens mottaglighet 

är inte högre än hur långt man har kommit i sin insikt eller sitt lyssnande. När man vill ändra en persons syn på något eller till och med en åsikt så måste man läsa av vart personen är i sin process. Såvitt jag vet så finns det ingen person som jag har träffat som har ändrat sig till 100%, i något där jag har haft förslag hur man kan tänka eller göra en sak bättre. 

Ens egen insikt

är nyckeln till att få andra att ändra sitt tänkande. Börja med att fundera på hur du lyssnar, Lyssnar du färdigt? Avbryter du med lösningar? Vart är dina tankar i samtalet? Ja, det finns mycket som händer och sker i samtalet. När du knäcker den koden hur du tänker kan du börja påverka. Samt är mottaglig i samtalen som du är i så kan du börja förstå vart andra är i sin tankeprocess. Det som oftast blir uppenbart är dels hur lite man lyssnar. Även att man missar ord som kommer från den man samtalar med. Att vara medveten i samtalet och även fånga upp ord som sändare uttalar så blir samtalet mer konstruktivt men även risken för missförstånd blir mindre. Många gånger upptäcker man att samtalet blir “luddigt” då man inte gärna går till kärnan i samtalet vilket gör att man kan styra upp samtalet med kompletterande frågor.

Att ändra sig

gör man när man är i takt med sig själv och i sin tankeprocess. När man väl lyssnar och kan ta emot det som sägs, utan att värdera det som man tar in. Följande nivåer finns det i att lyssna:
1. Du lyssnar för att svara och det innebär ofta att du triggas av en fras eller ord för att du ska tala om vad du anser är rätt. Du har med andra ord slutat att lyssna.
2. Att lyssna för att förstå är ett steg framåt vilket innebär att du lyssnar på sändarens hela meningar och ställer följdfrågor. Här har du början av kontakt med ditt inre för att förstå att det finns flera dimensioner på det ni pratar om.
3. Hur saker sägs är viktigare än vad som sägs och du lyssnar för att förstå. Genom att känna igen sammanhanget så är du öppen för att ta in nytt utan att ifrågasätta det och du börjar komma till insikt. Du får en annan innebörd genom att läsa “mellan raderna”

Så frågan är hur lyssnar du? Testa att vara medveten om vart i ditt lyssnande du befinner dig i, 1,2 eller 3. Sedan knäcker man koden hur man kan ändra sig i sina tankar och funderingar och då  blir det lättare att påverka andra, om det nu är viktigt.

Lyssna