Arbeta i team

Att arbeta i team är ett effektivt sätt att utföra komplicerade uppgifter.
I ett team har alla medlemmarna i stort sett samma status men olika roller med tillhörande plikter och ansvar. Och utöver sin funktionella roll har varje medlem en teamroll.

Hur ett team är sammansatt av olika teamroller har en avgörande betydelse för det resultat det uppnår. Olika individer bidrar på olika sätt till att lösa teamets uppgift liksom till att teamet som helhet fungerar.
Är man medveten om dessa olikheter kan man sätta samman effektiva team, där medlemmarna kompletterar och stöder varandra. Man kan rekrytera så att man får en spridning av teamroller och inte, som så ofta sker, prioritera människor av en viss personlighetstyp.

Man kan få en bättre personkemi på arbetsplatsen, välja bättre ledare och lättare lösa konflikter.

Lösning på detta

är att titta på Belbins teamroller och hur det går att använda. Det är ett effektiv och lönsamt arbete så både stärker och utvecklar personen och arbetsplatsen till det bättre.
Så varför inte bekanta dig med en Shaper (SH)

Varför inte bekanta dig med Belbin och ta hjälp att utveckla just ditt team för toppresultat.

Teambuilding
Rätt team skapar resultat

Det blir som du tänker!

Det blir som du tänker är ett begrepp som cirkulerar till och från uti i verkligheten.
Visst ligger det mycket i det. Här hittar vi skillnaden med att lyckas med det som ligger framför en eller inte lyckas.

Mentalt eller inte mentalt

Det är på det vis vi möter uppgiften som avgör resultatet. För att ta en jämförelse som är begriplig så lyfter vi in idrotten. En som idrottar, både på hög och låg nivå så avgörs resultatet av hur utövaren möter sin uppgift. Därför ingår mycket mentalt träning i idrotten och synnerhet om man vill lyckas. Det går att översätta till ens privata liv, men även inom det jobbrelaterade.

Den synliga bilden i hjärnan

Vilken bild ser man när man står inför ett problem? Vad är det som sätter igång och skapar den bilden? Hur reagerar vi på den bilden? Det är några frågor som alltid är intressanta att titta på för hjärnan fungerar på ett ganska primitivt vis, även fast vi tror något annat. Det är situationer, händelser, dofter, synintryck dvs sinnena som skapar vad vi ser och reagerar på. Ta detta exempel och känn efter att klockan ringer på morgonen, det är måndagen efter semestern och du tittar ut och ser att himlen är grå och regnet hänger i luften. Bara genom att titta på den händelsen, känna efter vad det är som triggar en och vilka bilder som kommer fram så kan vi förstå hur lite som behövs för att vi ska reagera. Vissa regerar positivt i den situationen vissa reagerar negativt. Men genom den starten på morgonen så kommer dagen att formas och förstärkas beroende på vad kollegorna säger när ni möts och i vilket tillstånd dom är när dom kommer till jobbet.
Glöm inte att det blir som du tänker!

Se även Mental träning

Tanken och makten
Du blir vad du tänker