Tyst kunskap

är något som glöms bort hela tiden. Gå till dig själv och fundera lite! Du har säkert någon formell utbildning bakom dig men sen då..... gäller denna utbildning än idag! Tror inte det utan under just din resa har du läst, fått erfarenheter, sökt svar, frågat etc och i och med det så har du även utvecklats och kan leverera. Många glömmer bort den tysta kunskapen eller ännu värre inte är medveten om den. Tänk på det nästa gång du är i ett möte. Lyssna in, ställ frågor så delar den du möter med sig av just sin tysta kunskap. Fler borde vara medveten om den tysta kunskapen!TystTB

Viktigt …. Bråttom

Kan upplevelsen vara ibland. Känslan att tiden bara rinner iväg och att man inte hinner med det som man har tänkt! Just det det man har tänkt att göra och det snurrar i huvudet. En av människans största hinder är att planera just för att man oftast vill vara fri och göra det som andan faller en in. Men det kan lätt gå i konflikt med en massa "måsten" som pockar på. Redan här inträffar låsningar eller stress och det känns allmänt motigt. Det finns lösningar och olika lösningar passar olika lösningar. Men erfarenheter säger att kan man få lite struktur på livet och då på ett papper så blir det greppbart. Här kommer en matris som går att använda just för att få en lite aha upplevelse vart man står i vardagen.

Bråttom men inte viktigt:
Saker som kan delegeras. Kan vara sådant som inte är viktigt för dig utan för någon annan. Ställ frågan: Vems är ansvaret? Kan du ta bort det från din att-göra-lista och på så sätt frigöra tid till annat som ÄR viktigt för dig?

Bråttom och viktigt:
Tråkiga och svåra saker kan hamna här om man skjuter upp att ta itu med dem. Inget idealiskt läge men det måste ändå göras. Det går fort, men riskerar att bli fel, du hinner inte stämma av. Du hanterar det genom att acceptera ev. lägre kvalitet, hitta en good enough-nivå. Hamnar allt i ”röda rutan”? Det är en varningssignal. Då är det dags att prioritera hårdare, börja delegera eller hitta nya mer effektiva metoder och arbetssätt.

Kan vänta och är inte viktigt:
Har något sorterats in i den gröna rutan? Detta är sysslor som kan göras när som helst – eller aldrig. Det är varken viktigt eller bråttom och ingen kommer att fråga efter det. Det är grönt att rensa bort för att frigöra mer tid för det som faktiskt är viktigt för dig. Fundera på om du gör saker inom denna kategori för att fly bort och för att det känns kul – som att se på tv.

Kan vänta och är viktigt:
Det du gör som är viktigt för dig men mindre bråttom. Ett idealiskt läge utan stress. Du har tid att göra din syssla omsorgsfullt och systematiskt, har tid att göra avstämningar, få kontroll och hög kvalitet. Det här är läget att sträva efter!

Lycka till med prioriteringen och skriv in i rutorna just hur ditt dagliga fungerar
viktigtbråttom

Feedback

är viktigt och det har jag fått både igår och idag. För mig är feedback något som ger mig en signal om jag är på rätt väg eller på väg åt ett annat håll. Min reflektion gav mig ännu mer insikt i att någon har företrädesrätt i att ha rätt i sin tolkning. Det köper jag fullt ut då jag är en person som inser att man kan vara överens att man inte är överens. Men alltid intressant att höra argumenten varför andra känner sig förbisedda och sen se reaktionen när jag berättar om min upplevelse. Som någon sa till mig ikväll, "var inte så snabb att dra förhastade slutsatser och går", helt rätt, när min upplevelse kommer fram så blir situationen lite mer jämlik.
Feedback