Month: september 2016

Det är inte bara jobb som gäller, (TW)

utan det ska vara trevligt och alla team är i behov av Team Worker (TW)  KARAKTÄRISTIKA: Team Worker är de mest stödjande medlemmarna i ett team. De är milda, sällskapliga och bryr sig om andra. De är extremt flexibla och kan anpassa sig till olika situationer och människor. TW är mottagliga och diplomatiska. De är bra lyssnare och oftast populära gruppmedlemmar. De agerar med känslighet i arbetet men kan vara obeslutsamma i kritiska situationer.    FUNKTION: TW´s roll är att förhindra relationsorienterade problem i gruppen och sålunda tillåta alla teammedlemmar att bidra på ett effektivt sätt. Eftersom de ogillar osämja […]

Specialkunskap kan vara viktigt (SP)

och då kan man komplettera teamet med en Specialist (SP)  KARAKTÄRISTIKA: Specialister är hängivna människor som är stolta över att ha uppnått teknisk skicklighet och specialkunskaper. Deras prioriteringar fokuseras på att uppehålla professionell standard och på att främja och försvara sitt eget område. Medan de visar stor stolthet inom sitt eget område saknar de ofta intresse för andra människors. SP kan bli expert helt enkelt genom starkt engagemang inom ett smalt område. Det är få människor som antingen är så inriktade eller har talang att bli en första klassens SP.    FUNKTION: SP har en nödvändig roll att spela i […]

Det måste ske (SH)

nu! Då måste det i teamet finnas en Shaper (SH)  KARAKTÄRISTIKA: Shapers är mycket motiverade människor med en massa nervös energi och ett stort behov av att lyckas. De är vanligen aggressivt utåtriktade med en stark vilja. SH tycker om att utmana andra och de vill vinna. De tycker om att leda och pusha på andra för handling. Om det uppstår hinder hittar de en väg runt dessa. Envist och självsäkert tenderar de att visa starka känslor som svar på varje besvikelse eller frustration. SH:s är uppriktiga, diskussionsbenägna och kan sakna social förståelse. Det är den mest konkurrerande teamrollen.    […]

Få in information (RI)

är viktigt och där gäller att har rätt person på rätt plats. Resource Investigator (RI)  KARAKTÄRISTIKA: Resourse Investigators (RI) är ofta entusiastiska, ivriga och utåtriktade. De är bra på att kommunicera med människor, såväl inom som utanför företaget. De är naturliga förhandlare, är bra på att utveckla nya möjligheter och kontakter. Även om de inte är källan till originella idéer är RI effektiva när det handlar om att ta till vara andras idéer och utveckla dem. Som namnet antyder är de skickliga i att ta reda på vad som finns att tillgå och vad som kan göras. De får vanligen […]

Överleva framtiden (PL)

innebär att man måste ha en orädd Plant (PL)  KARAKTÄRISTIKA: Plants är innovatörer, uppfinnare och kan vara mycket kreativa. De står för de flesta briljanta idéerna. I rätt team kan de stå för upp till 90% av alla användbara idéer. I fel sammansatt team kan de stå för enbart 10%. Vanligtvis föredrar de att arbeta ensamma med viss distans till teamets medlemmar, de använder sin fantasi och arbetar ofta på ett oortodoxt sätt. De tenderar att vara introverta och reagerar starkt på kritik och beröm. Deras idéer är ofta radikala och kan sakna praktisk förankring. De är oberoende, intelligenta och […]

Analyser behövs alltid (ME)

och den egenskapen hittar man hos en Monitor Evaluator (ME)  KARAKTÄRISTISKA: Monitor Evaluators är allvarligt sinnade, eftertänksamma individer med inbyggd immunitet mot att bli alltför entusiastiska. De är långsamma i sitt beslutsfattande eftersom de föredrar att tänka igenom allt ordentligt. De har vanligen stark förmåga till kritiskt tänkande. De har kapacitet för skarpsinnig bedömning som tar allt i beaktande. En bra ME har sällan fel.    FUNKTION: ME passar bäst för att analysera problem och utvärdera idéer och förslag. De är bra på att väga för- och nackdelar för alternativ. Gentemot många utomstående kan ME verka torr, tråkig och till […]

Att leverera (IMP)

är viktigt och finns inte den talangen i gruppen så tappar gruppen och projektet ordentligt. Implementer (IMP) KARAKTÄRISTIKA: Implementer har sunt förnuft, en hel del självkontroll och disciplin. De föredrar hårt arbete och tacklar problem på ett systematiskt sätt. I vidare mening är IMP en typisk person vars lojalitet och intressen ligger hos företaget och som bryr sig mindre om att nå egna önskningar. IMP kan dock sakna spontanitet och visa tecken på stelbenthet. FUNKTION: IMP är nyttiga i en organisation på grund av deras pålitlighet och användbarhet. De lyckas eftersom de är effektiva och har en känsla för vad […]

Någon måste leda (CO)

och här hittar vi en roll som heter Coordinator (CO) KARAKTÄRISTIKA: Den mest påfallande egenskapen hos CO är deras förmåga att få andra att arbeta mot gemensamma mål. Mogen, trovärdig, säker och villig att delegera. I personliga relationer är de snabba att känna igen individuella talanger och använda dem i strävan mot gruppens mål. Medan CO inte nödvändigtvis är de intelligentaste medlemmarna i en grupp har de ett vidsynt och erfaret synsätt och vinner vanligen respekt. De kan dock upplevas som manipulativa.  FUNKTION: CO passar bra som koordinator i ett team med olika kunskaper och personliga egenskaper. De lyckas bättre tillsammans […]

Normkritik

är ett intressant ord. Är nog bara i AB Sverige som ett ord kan förvrängas som det görs och i synnerhet när man säger normkritisk pedagogik! “Normkritisk pedagogik (kommer av normkritik) innebär att i skolan och förskolan undvika och ifrågasätta språkliga och sociala normer som innebär att människor kategoriseras i normala och avvikande identiteter.” Men då blir frågan, vem är det som avgör vad är normalt och vad är avvikande! Toleranspedagogiken sägs innebära “syftet att skapa förståelse, tolerans och empati för människor som blir utsatta för trakasserier, diskriminering och kränkningar.” Det låter bra, men då utgår jag från att det […]

Rulla till toppen