Någon måste leda (CO)

och här hittar vi en roll som heter Coordinator (CO)
KARAKTÄRISTIKA: Den mest påfallande egenskapen hos CO är deras förmåga att få andra att arbeta mot gemensamma mål. Mogen, trovärdig, säker och villig att delegera. I personliga relationer är de snabba att känna igen individuella talanger och använda dem i strävan mot gruppens mål. Medan CO inte nödvändigtvis är de intelligentaste medlemmarna i en grupp har de ett vidsynt och erfaret synsätt och vinner vanligen respekt. De kan dock upplevas som manipulativa. 
 
FUNKTION: CO passar bra som koordinator i ett team med olika kunskaper och personliga egenskaper. De lyckas bättre tillsammans med kollegor med liknande eller samma rang än som överordnade juniorer. Deras motto skulle kunna vara konsultation med kontroll och de tror ofta på att ta sig an ett problem lugnt och sansat. I vissa företag riskerar CO att få konflikter med Shapers på grund av deras diametralt motsatta ledarstilar.  co

Att vässa sågen

behöver skogshuggaren göra för att det inte blir för jobbigt att såga ned träd. Så behöver vi också som individer och enligt Steve Covey bok, Att leva och verka till 100% så finns det 7 goda vanor som är bra att jobba efter.
Vana 1. Var proaktiv.
Lära sig fokusera på sådant du kan kontrollera och påverka och använda ett proaktivt och effektivt språk.
Vana 2. Börja med slutet i sikte.
Lära sig fastställa tydliga mått på framgång och planera smart för att uppfylla sina mål.
Vana 3. Gör det viktigaste först.
Lära sig prioritera och nå sina viktigaste mål, istället för att alltid reagera på det brådskande.
Vana 4. Tänk vinna-vinna.
Lära sig samarbeta mer effektivt genom att anamma ett ömsesidigt givande synsätt.
Vana 5. Försök först att förstå sedan att bli förstådd.
Lära sig effektiv kommunikation baserad på empatiskt lyssnande, där de lär sig hur de får en djupare förståelse för andras behov och perspektiv.
Vana 6. Skapa synergi.
Lära sig hur de bäst drar nytta av olikheter för att tillsammans med andra nå ett resultat som är bättre än någon av partnerna hade kunnat prestera ensam.
Vana 7. Vässa sågen.
Lära sig hur man systematiskt kan frigöra tid för att fylla på med energi och vässa dina förmågor.
Att vässa sågen är faktiskt en aktivitet, precis som liknelsen antyder. Tänk på vad det skulle innebära att vässa ditt livs såg. Här är några idéer för sågvässning:
 • Träna
 • Förbättra din diet
 • Utbilda dig själv (läs, lyssna på ljudprogram, gå på ett seminarium)
 • Lär dig en ny färdighet
 • Gå med i en klubb
 • Meditera
 • Skriv i din bok
 • Ha en djup konversation med någon
 • Sätt några nya mål eller se över/uppdatera dina gamla mål
 • Organisera ditt hem eller kontor
 • Gå på  evenemang
 • Beta av ett gäng små sysslor som du har skjutit på
 • Läs denna blogg ?

Du har ditt egna ansvar att vässa sågen!

Vässasågen

Team – CF rollen

Att sätta ihop rätt team som blir effektivt så gäller det att ha en helhetssyn. Det är olikheterna som skapar styrka och effektivitet i teamet och det går inte att blunda för. 
Den rollen som jag tar upp först är:
Completer (CF)
KARAKTÄRISTIKA: Completer har stor genomförandekapacitet och sinne för detaljer. De startar knappast något de inte kan avsluta. De motiveras av inre ängslighet, även om de utåt sett kan verka lugna. Typiskt för dem är att de är introverta och kräver lite i form av yttre stimuli eller drivfjäder. CF kan vara intolerant mot dem som tar mera lättvindigt på saker och ting. De är ofta ovilliga att delegera och föredrar att sköta allt själva. 
 
FUNKTION: CF är ovärderliga när uppgifter kräver skarp koncentration och en hög grad av precision. De fostrar teamet i känsla för vad som är bråttom och är bra på att hålla planer. I management lyckas de bra genom att hålla sin höga standard, sitt sinne för precision, detaljer och genomförande. I boken Management Teams kallas CF Completer Finishers.  Om man nu ställer frågan att teamet bara består av CF, vad kan hända då och vad blir det för resultat? Fortsättning följer..... CF

 

Rätt Team – Projektstart

När nu ett projekt ska igång eller verksamhet ska startas upp så är det viktigt att man skapar ett rätt Team. Det är vanligt att man bara plockar dom som är "bäst" inom sina områden men man glömmer då bort att det är egenskaperna som är det mest viktiga. Många gånger så fallerar det som ska utföras just för att det är obalans i Teamet. Vi utgår nu från detta:
Med utgångspunkt från Team Skills® kan man skapa ett vinnande team. Det gäller att lära sig styra sina svagheter istället för att arbeta bort dem. Man riskerar då att förlora sina styrkor eftersom styrkan och svagheter är olika sidor av samma mynt. Alla teamroller är lika viktiga och behövs för att teamet ska lyckas. 
Alla har styrkor (+) och tillåtna svagheter(-); Beroende på vad som ska utföras och vilket mål som finns så kan Teamen se ut på olika vis när det gäller egenskaper. Jag kommer att presentera 9 olika teamroller i kommande inlägg och med kommentarer. En sak att läsa och förstå en annan sak att kunna genomföra detta. team 

Rätt Team skapar resultat!

Finns många olika lösningar att skapa ett effektivt team och för att nå målet. Vanligast är att man på arbetsplatsen plockar ihop en handfull personer som antas vara rätt och bemannar projektet. Men hur ofta har du inte märkt att det inte är go och fart och att det går framåt i slö takt. Möten tar lång tid, kraft och energi läggs på icke frågor, onödiga diskussioner, frustration! Ja finns mycket mera upplevelser som kantar ett projekt. Finns det då någon lösning? Ja är svaret på den frågan. Det börjar med att olikheter skapar resultat. Olikheter kommer att definieras i ett annat inlägg i denna tråd under ledarskap. Men låt oss först inse att vi måste ha koll på de roller som ska ingå i projektet för att skapa ett resultat. Så låt oss gå till handling och starta upp ett fiktivt projekt och bemanna det med olikheter. Välkommen att följa denna minikurs
Belbin