Att parkera

kräver sin teknik när det gäller ett fordon. Men att parkera mentala viktiga tankar är kanske ännu viktigare.

Det oförutsedda händer….

alltid. Det går inte till 100% att gardera sig. Det oförutsedda påverkar oss och sätter igång hjärnan som slår på autopiloten. I synnerhet om det gäller nära och kära. När det händer så skapar det givetvis rädsla och oro och man är ute på hal is och vet inte hur man ska hantera det, alla gånger. Hjärnan brukar antingen måla upp det värsta scenariot eller så förtränger/förnekar man det så mycket man kan. Detta sker med automatik.

Att hantera en uppkommen situation

kan verkar svårt, men med lite träning så blir det ganska lätt att hantera det. Även att hantera det oförutsedda. Det finns några regler som jag själv följer dagligdags för att inte låta min hjärna styra mig för mycket. Det första jag tänker på är om det är något jag kan lösa/hantera när det händer. Om jag kan lösa det så göra jag det. Kan jag inte så arkiverar jag det om nu jag ska lösa det. Dvs är det viktigt för mig? Att arkivera är för mig att göra en notering i min app todoist så att jag inte ska glömma det. För mig är det viktigt att inte försöka komma ihåg allt själv för det kan skapa stress. Man överskattar sig lätt och tror att man kan lyckas komma ihåg. Dock när man kommer ihåg och det är försent så klandrar man sig själv, vilket inte ger god energi.

Att ta beslut

är viktigt och ovan stycke så visar jag att jag tar beslut att agera, dels om jag kan lösa det nu och sedan att jag arkiverar för för att lösa det framöver eller när jag har mer underlag för att lösa det uppkomna. Det är nu viktigt att träna på detta, ta beslut, arkivera, lösa på en gång eller att släppa det helt för det är inte ditt uppdrag att hantera det. Ju tryggare du blir i att ta dessa beslut desto tryggare kommer du att vara att lösa situationer när det oförutsedda händer för nära och kära.

När känslor tar över….

så blir det inte lätt. Vi reagerar intuitivt och hjärnan är igång på sin autopilot. Har du tränat på ovan tips så kan du möta och hantera situationer när känslor styr. Som ovan, vad är fakta? Ta in fakta i det som har hänt och möt dessa fakta. Det är lätt att börja spekulera själv, men vart i den spekulationen finns fakta. Finns det inget du kan göra eller någon annan så parkera då situationen. Du ska inte förtränga den eller spekulera utan parkera och säg till dig själv att du kommer att få mer fakta och då blir det en ny situation. Att parkera gör att du är närvarande i det även fast du inte kan påverka så mycket. När du får in ny eller mer fakta så lossar du parkeringen och går igenom situationen igen. Vad kan du göra? inte göra och vad kan nästa steg bli? Kanske blir att parkera igen  eller att situationen har löst sig. Genom att träna och ha med detta i din vardag så blir du bättre på att hantera och möta situationer och hantera det genom ett rationellt tänkande.

Trigger

kallar jag det som vi går igång på. Det är mycket som vi reagerar och går igång på dagligdags. Allt från det som händer i möten, hemmet, kassakön, tidningar eller vad du läser på internet. Men tänk till lite innan du låter hjärnan gå i amok, vad reagerar du på? varför reagerar du? finns det relevant fakta? om inte, vad är det då du reagerar på?
Genom att vara medveten om dessa saker så kan du skapa dig en ganska lugn och harmonisk vardag där du själv väljer bort saker som inte ger något att reagera på. Det är viktigt att spara på energi och inte spilla det på onödiga saker.
Träna på nu

Trigger

Ett mål är som en dröm med ben….

och vad är då målet? Mål kan vara mycket men vi kokar ned det lite för att få det tydligt.

Två mål

ska man vara medveten om att det finns. Det ena är processmålet. Det kan du översätta till din resa hur du ska komma till resultatmålet. Resultatmålet är dit du ska. Processmålet inne håller ett antal mindre mål som du kommer att ha som kontrollpunkter.

Användbara regler

Sätt mål i positiva ord.Ditt resultatmål ska vara positivt och det är viktigt att det säger vad du vill. Inte tvärtom, d v s vad du inte vill eller vad du vill undvika. När du går och handlar så har du en lista över vad du vill handla, det är ju ganska logiskt. Har du positiva tydliga mål så har du fokus på det goa. Men detta gäller nu bara ditt resultatmål att det ska vara positivt. Ditt processmål  kan innehålla negativa termer då du kanske måste lämna något för att nå ditt positiva resultatmål.

Målet

Du har hört det förut att målet ska vara specifikt. Vissa mål är lätta att vara specifik, köpa ny bil, lägenhet. Men dom du däremot har målet att få ett bättre självförtroende så blir det mer abstrakt. Med abstrakta mål så är det viktigt att du finner bevis för att du är på väg åt rätt håll och att du når dig. Så du kan titta på vad du vill uppnå, kanske hålla ett middagstal utan att bli nervös. Ju närmare målet ligger, desto mer specifik ska du vara. Du kan använda orden när, var och med vem du kommer att nå målen. Det som är viktig är att du är noga med att ange hur lång tid det kommer att ta att nå målet. Ett uttryck är också när vill du nå målet?  Ta även ditt inre samtal att klargöra hur lång tid behövs för att nå målen. Märk att detta gäller processmål.

När du är igång så vill du gärna få bevis och feedback för dina prestationer. När det gäller resultatmål så är det viktigt att du har angett dina bevis för att ha nått fram. I processmålet, resan, är det feedbacken som talar om att du är på rätt väg. Det är viktigt att du får feedback då du annars med stor risk kommer att missat ditt resultatmål. Titta på hur du ska mäta dina framsteg genom att dels se det i relation till dig själv. Dvs vilka framsteg märker du att du gör? Sedan kan du mäta i relation till andra. Där kan du se förändringar med.

När man sätter upp mål så krävs det resurser.Givetvis beroende på mål så krävs det olika resurser. Men nämner några här, Objekt (böcker, utrustning etc), Människor, Tid, Förebilder, Personliga egenskaper. Här gäller det att inse att målet kan vara stort och ligga långt borta, men se resurserna som saker som kan ge hävstångseffekt. Nyckelfrågor som du ska ställa dig är; “Vilka resurser behöver du för att nåd det här målet?”, “Vilka resurser har du redan?”, “Vart hittar du de resurser du behöver?”

 

Dags att bekanta sig med ordet proaktivDetta gäller ditt processmål. Det är du som är aktiv för att nå målet. Ingen annan. Det är din anledning till ditt liv som står i centrum. Våga äga ditt mål! Bra frågor att ha med sig är; “Hur mycket kontroll har du över det här målet?”, “Vad kommer du att göra för att nå det här målet?”, “Vad kan du erbjuda andra så att det vill hjälpa dig?”

Något som är lätt att glömma är vad som benämns som ekologin. Nu är det inte naturen som vi tänker på. Det är ditt stora system som du och jag lever i. Varje mål vi sätter upp får konsekvenser dels för oss men även för andra, omgivningen. Så det är viktigt att vi tar med det i vår plan från start. Här kan man nämna “kostnaden” för att nå sitt mål. Vi tar ett enkelt exempel att du ska bli bättre i golf. Du har målet att nå hcp 4. Detta innebär mycket träning och ju fortare du vill nå det målet så krävs det mycket tid på banan och då på bekostnad att familjen inte ser röken av dig så ofta. Här några nyckelfrågor som är bra att ha med sig; “Vilka är konsekvenserna för andra människor?” Du behöver se det från andras perspektiv, för andra viktiga människor och vad tycker dom om dina mål? “Vad är kostnaden i tid, penger och möjligheter?”, “Vad behöver du avstå ifrån?”, “Hur kommer balansen  mellan de olika aspekterna av ditt liv (relationer, fritid, karriär, hälsa) att påverkas när du når det här målet?

Nu äntligen är det dags att skapa sin handlingsplan. Här sätter vi ben på våra drömmar så vi kommer att nå målet. Målen måste vara utmanande men även realistiska. Så börja snickra. Jag återkommer mer framöver och fördjupar mig i handlingsplanen. Men inte helt fel att börja med din livsinventering!

Steg
Steg

 

 

Livsinventering

är en ganska spännande uppgift som man kan roa sig med under sin semester. Livsinventering bör göras då och då, med ca 5 års mellanrum. Här gäller det att avsätta både tid för att göra en det grundligt. Dock man man dela upp det under flera tillfällen för det är en process som måste igång i hjärnan för att nå full effekt.

Färdigheter, vilka har du?

Om vi börjar med att dina färdigheter. Nu räcker det inte med att lista vad du kanske gör på din arbetsplats idag. Börja med att lista alla dina arbetsplatser du har haft. Olika föreningsuppdrag som har varit engagerad inom. Lätt att glömma dina intressen och/eller dina hobbies. Spelar du något instrument? Det blir en spännande tid när du upptäcker att du faktiskt har varit i många olika roller och platser. När du känner att du har med dig alla ställen du har varit på, oavsett vad du har gjort så kan du nu börja bena ut följande. Vad gjorde du på varje position?, vad levererade du?, vilka resultat skapade du? Det finns många saker du kan lista från dom positionerna du har haft och är viktig för din livsinventering.

Vilka kunskaper har du?

När du är färdig med vilka färdigheter du har så kan du nu börja finlira och tydliggöra dina kunskaper. Börja med utbildningar du har, specialistkunskaper och inte minst vad du har har med dig från Livets universitet. Här är det viktigt att du även inte värderar vad som är bra eller mindre bra kunskaper, utan tillåter dig att plocka fram stort som smått. Detta är för att du ska få en bild, en bra bild vad du har med dig och det tydliggör även vad du har åstadkommit och vad du kan åstadkomma. Det är mycket som du kommer att upptäcka dom du hade glömt eller inte tänkt på  så det blir en liten kul tidsresa.

Vilka känner du?

Nu är det dags att lista över personer som du känner och eller har känt. Här hittar du allt från kontakter, vänner, arbetskollegor, idrottsvänner, andra nätverk etc. Det kommer att bli en diger lista men det kommer att vara värt det. Många du känner har du redan i din telefon eller i Outlook och det blir ännu mer kraftfullt att lista dom du inte har. Passa på och lägg upp en kontaktlista i telefon eller i Outlook så  finns dom lättåtkomliga.

Livsinventering, vad ska du med detta till?

När allt ovan är gjort  så har du förutom att du har fått en annan bild av dig själv och vad du har gjort och vad du kan så har du en stark bas att använda. Du kanske vill starta eget?, byta jobb?, återuppta kontakter? eller vad du nu vill. Men du har det tydligt och klart framför om din kompetens och dina kunskaper som gör att du kan ta nya beslut om vad du vill göra. Fortsätta där du är eller kanske till och med byta inriktning. Gör din tidsresa och din livsinventering och passa  på och njut av den resan och va stolt över dig själv vad du har presterat.

Livsinventering
Tidsresa

Känn din fiende, eller din vana

Fienden är ofta en vana. Det kan vara vanemässiga handlingar, vanemässigt tänkande. Vanor som med tiden har borras sig fast och och är lite bökiga att flytta på. Alla vanor åstadkommer någon form av värde, annars, skulle det inte ha blivit en vana från början. Tiderna förändras och våra vanor kanske inte längre tjänar sitt syfte. Vanor underhålls på många olika sätt. Vi ordnar våra omgivningar så att de stödjer dem. Andra människor förväntar sig att vi ska uppföra oss på ett förutsägbart sätt. Och de behandlar oss därför på ett förutsägbart sätt, vilket förstärker våra vanor.
Vanor är som en automatisk farthållare på en bil, de är inställda på en viss hastighet i en viss riktning.  Sedan behöver inte föraren var så uppmärksam. Om du vill ändra hastighet och riktning så måste du vara uppmärksam. När vanor väl är förändrade kommer den nya vanan att föra dem i en ny riktning på en ny väg.

Vana

Mål och att sätta mål

mål är lika komplext som det kan tyckas vara enkelt. Ta som exempel nyårslöftet, hur många lyckas genomför det? Det är trots allt en form av mål. Tänkte gå igenom några saker som är värda att jobba igenom för att lyckas med det du vill.

Vad är mål?

Svaret kan egentligen bara du svara på, dvs vilka mål du har och varför. Men lite hur man kan se på mål så kan det bl a vara:
Mål är drömmar med ben, de går någonstans. Vid varje beslut som du tar så påverkar det din dag, men har du någon plan vart du är på väg? Känner du rädsla för att nå ditt mål eller göra något nytt, varför inte använda detta som energi för att få en bättre framtid. Det som är viktigt när man ska någonstans är att man ser tiden som en resurs så har du koll på din tid? Livet kan levas utifrån vart du vill eller att andra styr dig, vilket är viktigast för dig? Om du nu känner att du inte är på rätt ställe, så kan vi sätta mål och ta oss till det som är bättre.
En viktig insikt är att om du inte har mål som sikte så blir det lätt att man tänker på vad som är fel, dvs en massa problem flyter upp. Men har du en riktning mot vart du ska, så blir fokus mot riktningen och inte problemen.

Resa eller destinationen

Det är viktigt att skilja på typen av mål. En del är vad du vill uppnå, dvs det resultat du vill skapa. Det är viktigt och tydligt. Men sedan tillkommer något som är minst lika viktigt. Resan till målet. Dvs hur kommer du dit? Vad finns det då för verktyg att ta hjälp så det underlättar för oss i vårt arbete? Det finns några bra regler att följa.

Regler att följa vid målsättningen.
  • Mål ska vara positiva och ge energi. Detta gäller bara det som togs upp ovan, vårt resultatmål. Dit vi ska nå.
  • Som du säkert har hört många gånger så ska det vara tydligt dit du ska. Det är mycket viktigt  och gör dom så specifika som möjligt. Annars blir det en krokig resa att ta och risken är att du missar ditt mål. Är det abstrakta mål så måste du hitta bevis som ger dig feedback att du är på rätt väg. Värt att notera om du har långsiktiga mål som ligger långt fram i tiden så är riktningen en viktig parameter att mäta och ha koll på.
  • En viktig injektion i din resa är att få energi. Det skapar du genom att få bevis och feedback på vad du åstadkommer under din resa. Så vilka avcheckningspunkter ska du ha för att veta att du är på rätt väg när det gäller resultatmålet. När det gäller resan som du gör så vilken feedback ska du få in så du känner att du är på vägen, för att få go energi och vara glad i din resa. Klura lite på hur du ska mäta om det är i relationen till dig själv eller jämföra mot andra.
  • Resurser behövs alltid oavsett vad du gör, men i synnerhet när vi ska mot framtiden. Jag listar några saker här som ger dig en vägledning att identifiera. Det kan vara: Objekt av olika slag, människor, tid, förebilder, personliga egenskaper, nätverk av personer och mycket annat. Genom att agera klokt med resurser så kan du skapa vad man kallar för hävstångseffekt. Du får med andra ord mycket effekt utifrån en mindre ansträngning. Det kan göra att du slutar göra saker men även att du börjar göra nya saker. Så, vilka resurser har du redan ? och vilka behöver du utveckla?
  • En viktig regel är att du är proaktiv Det gäller för resan, inte resultatet då resultatet kommer via resan.
  • Din omgivning är viktig och måste finnas med. Vi kan kalla den för Ekologin. Ekologin kan vi översätta att det är vårt system vi lever i ur ett större perspektiv. Det här gäller både din resa och från ditt mål. Frågor som är aktuella att ställa sig är: Påverkar detta andra människor i min omgivning?,  Vad blir kostnaden i tid, pengar och möjlighet?, Vad lämnar du bakom dig som idag är viktigt under dom omständigheterna som råder nu?
  • Den sista punkten att ta upp men nog så viktig är att en handlingsplan måste till. Det är inget nytt att målen delas upp i mindre mål och att det blir din karta för din resa.

Det här är början till en resa för dig och i nästa inlägg kommer jag att blogga om parametrar som är viktiga att ha med sig för att skapa kraft och energi för dig. Där kommer jag att gå igenom värderingar då  detta kommer att vara motorn och ge dig fokus framåt i stället för fokus på problemen.

 

Att sätta mål, är lätt att säga

men det kan det vara klurigt att sätta mål, men i synnerhet göra jobbet för att nå målet då ursäkterna för att göra jobbet är många och starka. Här ska vi kika lite på några verktyg som kan underlätta för dig.
Det som är viktigt när man sätter mål är att ha dom på rätt nivå, vissa är vana att jobba med det, andra inte. Men dags då att träna på att sätta sin rätta nivå av mål. Är du ovan, sätt då lite lägre mål och nå dom. Just för att känna känslan att lyckas. Sedan går det att öka på nivån av dina mål. Det som är viktigt är inställning och attityd som måste finnas. Annars kommer man inte att nå det man vill.

Varför vill

du nå ditt mål? Du kommer att lära dig att det krävs tid, insatser, energi för att ta dig dit du vill. Jämför med en elitidrottare? Idrottaren har sitt mål, lägger tid etc för att nå det och försakar andra saker. Anledningen är att fokuset ligger på målet, vad man vill åstadkomma. Det blir störningsfaktorerna i hjärnan som lätt vill distrahera dig, mindre.

Vilka utmaningar triggar dig

dvs ger dig energi att fokusera på på vart du ska eller nästa steg? Leta i ditt arkiv i hjärna vad som triggar dig. Det fundamentalt viktigt då det är det som skapar energi och fokus för dina steg mot målet. Du ska känna suget för att nå målet och det ska kännas lätt.

Energin är viktig

och hur skapar du den? Förutom som jag skrev ovan om triggers så titta på din omgivning. Finns det någon som du känner som har en hobby, jobb eller annan aktivitet som dom brinner för? Ta en fika med dom och låt dom prata om det dom brinner för. Kolla hur dom pratar, kroppspråk, energin i luften etc. Där har du en nyckel att jobba på. Det innebär att du gräver lite djupare i det som som ger dig energi. Då kommer det att synas även på dig att du brinner för dina eller ditt mål.

Bryt ned

målen till delmål eller andra aktiviteter som du kan stämma av att du är på rätt väg. Anledningen är att du får en go känsla när du får feedback på att du är på rätt väg. Det adderas till all annan go känsla som du har skapat under ovanstående rubriker. Detta är bra energi som håller dig fokuserad och skyddar dig mot distraktioner i vardagen. Samtidigt har du skapat en struktur som du kan följa.

Våga träna på

att välja olika nivåer. Dels för mer utmanande men även lätta mål för att känna kontrasten att ett för lågt satt mål, blir tråkigt att nå. Du vill alltid sträva för nästa steg så högre ambition kommer att ge dig högre tillfredsställelse.

Det finns fallgropar och en

är att du sätter för luddiga mål. Alla mål ska vara mätbara. Är ett mål inte mätbart så måste man gräva djupare för att kunna mäta eller omformulera målet så det blir mätbart. Vad händer dom du sätter målet “Jag ska bli bättre på…..” eller “Jag ska byta jobb” Inget av dessa två exempel går att mäta och att inte kunna mäta blir inget bra resultat. Det ska vara tydligt och mätbart. Luddiga mål ger inte heller så mycket bra och go energi.

Ett bra tips är att använda SMART som en guide när du sätter mål.

Det ger dig lite struktur och med lite övning så sitter den där. Den fungerar så här.
Specifikt tydligt och konkret och som även ger svar på vad, varför och hur. Detta är en bra start. Mätbart som ger dig svar på att du har nått målet. Men det kan vara viktiga mätbara delaktiviteter längs resan som visar att du är på rätt väg.
Accepterat där du känner varför du vill göra detta och vilken belöning det blir när du är framme. Realistiskt då det måste ge dig den tydliga bilder att du kan fixa det här. Viktigt här att du även läser av och ger dig feedback när du når delmålen. Tydligt och bra. Tidsatt, inte förglömma. Du vill ditt mål inom Realistiskt tid. Sätter du en tidsram så blir också det mål mycket viktigare för dig att nå ditt mål.

När  jag sätter upp mina mål så skriver jag den dom, gör en tidsplan och använder alltid jag form i det jag ska uppnå.  Det var klurigt i början, men träning och korrigeringar har gjort att jag har blivit bättre.

Våga pröva

Planera mål
SMART

Att möta något nytt

är alltid spännande, tycker jag. Men det kan bero hur man möter det nya. Det är viktigt att man inte låter hjärnan tar över för mycket utan att man möter det som är nytt.
Det kräver lite träning, som allt här i livet, men vad vore livet utan träning.

Oron som känns

i magen är ett bra och säkert tecken. Det är en viktig signal att man är utanför den komfortabla zonen. Bli inte rädd för magkänslan då den är naturlig, men ge akt på den för den känslan vill gärna få dig att ta något steg tillbaka. När du känner närvaro av den känslan så kan du möta den och vända den till något som ger energi. Genom att bli kompis med känslan så kan du ta steg framåt och använda känslan till att skapa god energi.

Första gången något nytt händer

lär nog inte  stämma för dig. Det händer nya saker hela tiden, stora som små saker. Tänk tillbaka lite hur din livsprocess har varit, lärt dig cykla, gå, köra bil. Det finns mycket som du har gjort där magkänslan har levt sitt liv. Bli kompis med vad du har gjort och lärt dig. Våga ge dig beröm för det för det ger dig kraft och styrka att möta nya saker, tillsammans med magkänslan.

Vart sitter oron

kan man fundera lite på, Svaret är enkelt, oron sitter i din hjärna och det är inte en äkta oro, utan en konstruerad oro för vad du ska göra. En äkta oro skapar ett flyktbeteende, dvs något händer som är farligt och reptilhjärnan drar igång direkt för att rädda dig. Så möt din oro i hjärnan att det inte är en sanning och hur ofta har din oro var sann under ditt liv?

Tiden är ett

listigt verktyg och här är det viktigt att vi inser att det är vi som använder tid på våra premisser. Om du nu känner oro för vad du ska göra och du är då medveten om att det är en konstruerad oro som sitter i hjärnan som mycket sällan stämmer med verkligheten. Det är en bra plattform och då kan du också fokusera på att det du ska göra kommer att vara klart efter en stund. Bara du vet hur länge det tar, men du har även erfarenheten sedan tidigare att det kommer att vara över när det är klart. Ta ett prat med dig själv om att du redan nu ser att det kommer att vara över efter dina tidsenheter.

Otur eller tur

är det lätt att gömma sig bakom. Eller peka på andra faktorer. Men när du pekar på något med pekfingret så har du tre fingrar mot dig själv. Testa så får du se. Jag har accepterat att livet inte är rättvist och jag är glad över det. Det ger mig möjligheter att utvecklas som person och lära mig nya saker. Vore livet lätt så står man stilla och när jag möter något som är nytt, tänker jag, “Hot eller möjlighet” och växlar direkt till möjlighet för att skapa positiv energi och att använda ovan rubriker. Vill du växa, börja möta möjligheterna.

Känna oro
Oro

Ställ frågan, lyssna till svaret

och du vet nästa steg. Men om du inte lyssnar så får du inget svar….

Konsten att lyssna

är en teknik som börjar med frågan och det måste man  träna på. Ofta så lyssnar man inte klart då man har lite för bråttom att ge svaret till den man lyssnar till. Då har man låst sig och tappar värdefull information som är viktigt att få för att få hela bilden. Det är en häftig upplevelse att “lyssna klart” och har man gjort det några gånger så inser man hur mycket information man lätt tappar. Så fort man ska ge ett svar till någon som berättar så tappar man fokus till förmånen till vad man själv vill förmedla. Det gör då att man inte lyssnar. Så det gäller att skapa den vanan.

Att träna

är viktigt och börja med att bli medveten om hur mycket du lyssnar. Det kan vara på jobbet med en kollega, hemma eller i andra situationer. Upptäck själv när du glider ifrån ditt lyssnande till tillståndet att ge ett svar. Det är ganska häftigt när man upptäcker det och det gör att man bli mer benägen att lyssna färdigt. Dels blir det roligare men också mindre missförstånd och framförallt irritationer.
Träna på

Konsten att mötas i möten

är inte alltid självklart då möten beror på olika saker och deltagarna.

Mötets sammansättning

Det är alltid spännande med möten, nya som gamla och just nya möten föranleder att man tar fram sin erfarenhet och använder den. För ett tag
sedan så hade jag förmånen att få delta på ett möte. Det var en ny konstellation för mig och många nya ansikten. Dels så har jag lite erfarenhet av ålder och att även ha deltagit på möten. Men i detta specifika möte så kunder jag lätt använda min kompetens från Belbins Teamroller. Ganska snart så uppstod en situation där två personer börjar “kriga” mot varandra om vad som skulle göras. För mig var det ganska uppenbart att det var rollen Shaper som steg fram. Kul och spännande att se den fighten men även hur resten av deltagarna backade. En annan tydlig roll som klev fram var en Complete Finisher Den rollen har en väldigt viktig aspekt och det är att en CF jobba mycket noga. Så även i detta möte då personen inte hängde med vad våra 2 SH gjorde när dom drog iväg. Övriga deltagare backade just för att dom inte ville stöta sig med SH. För min egen del när jag hade hade läget under kontroll när det gäller roller så plockade jag fram mina kunskaper inom NLP.  Med dom verktyg som jag har med mig från det område så kunder jag möta situationen och inte spilla energi eller dras med av bara farten. Det är annars lätt hänt.

Mentala cocktailen NLP och Teamroller

är en viktig och nyttig blandning. Detta för att det är att identifiera vilka roller som finns i gruppen och det blir lättare ju mer man lär känna gruppen. Sedan att använda NLP för att styra sin egna energinivå och inte tappa energi på onödiga saker är viktigt. Det är så att en SH har rätten vara aktiv och kliva på och vet man det så kan man lätt acceptera mötets olikheter. Genom att använda och blanda olika modeller så går det att ta bättre beslut och även föra mötet framåt till mer konstruktivt än det genomsnittliga.

Möten
Möten

Vill det veta mer, så kontakta gärna mig för vidare samtal…..

Tid är ett intressant begrepp

och ännu intressantare hur vi använder tid i vår vardag och när vi har fri tid.

Tid, till vad?

Om vi börjar med att se hur mycket tid vi har så utgår jag från 1 vecka då det är greppbart. En vecka består av 168 timmar av obruten tid när vi startar exempelvis på måndagen.  En grov skiss ger oss att 40 timmar ryker till att arbeta. Sedan behöver vi lite sömn och det är lite olika behov. Men säg att vi snitt behöver 50 timmar under en vecka. Detta gör att vi nu har en timbank kvar på 78 timmar. Nu börjar det intressanta genom att vi börjar titta på vad vi gör med dessa 78 timmar. Redan här ser vi att vår tid, som jag då kallar för fri tid är nästan 2 arbetsveckor. Så begreppet “Jag har inte tid” blir helt plötsligt utan substans. Börjar man titta lite mer nu på vad man gör med tiden, eller ännu bättre hur man planerar sin tid för att få ut mesta möjliga. Det går inte att få tillbaka tiden, så har den försvunnit så finns det ingen ångervecka. Vi har ett eget ansvar över vår tid och man ska ha respekt för tiden man har. Faktum är att alla individer har lika mycket tid per vecka men skillnaden ligger i hur vi använder tiden. Så, vad går tiden åt till? Det är allt från TV-tittande, googla, laga mat, arbetsresor och lite mer. Så börja och för lite logg över din tidsåtgång under en vecka så får du en känsla över hur du använder din tid. Från den loggen kan du sedan utgå från och börjar planera din tid liter smartare för att få ut mer av dina dagar. Att vara medveten om att det jag gör nu, för det mig närmare mitt mål som jag har. Så en förbrukad timme är förbrukad och det du gjorde den timmen tog resurser, en timme, från något annat du kunde ha gjort.

Tid
Tid