Personlighetstester eller..

finns det någon annan väg att få reda på hur en person är och hur kan man använda personlighetstester?

Bakgrund

Jag har i tidigare inlägg här på bloggen lyft in dels Belbins Teamroller men även DISC som bra verktyg som personlighetstester. Jag ser Belbin som ett ypperligt sätt att få reda på vilka egenskaper som finns hos en individ och givetvis mig själv. DISC är mer kommunikation mönster för mig. Dvs hur jag möter min omgivning och kommunicerar från deras profil. Finns många som har åsikter om dessa personlighetstest och det är upp till var och en att bilda sig en uppfattning om testerna och hur det bör användas. För mig är dessa tester ett bra verktyg för att förstå människor i min omgivning. Starka sidor men även hur det går att möta mindre bra sidor. Det är utifrån det jag kan bygga mitt ledarskap och utveckla andra personer i min omgivning.

Hur och vad gör man i olika situationer

är en given fråga som är relevant. Men om den frågan kommer innan man känner individen så kan man planterat ett svar som man tror att frågeställaren vill höra. Om jag som exempel skulle söka som helikoptermekaniker och får en sådan fråga så skulle jag givetvis berätta att jag är noga och säkerställer kvalité i mitt utförande. Men genom test genom Belbin så vet jag att en stark sida jag har hos mig är att jag är en plant (kreativ rackare). Det gör att skulle jag få jobbet så kommer jag att hitta genvägar för att få jobben att gå snabbare och lämna kvalitetsfel, vilket inte är bra. Tittar vi på DISC så kan man lätt hitta rätt energinivå i samtalet. Man delar in DISC i färger och en som är väldig röd, som jag är som ska prata med grön, som är en lugn lirare så blir det bäst om jag sänker min energinivå till den gröna lägre energinivå i samtalet. Då når jag fram. Och från det läget så kan jag också lyssna in hur grön skulle lösa uppgiften, dvs hur den skulle göra det.

Ditt ledarskap

bygger hela tiden på vad du vill ta in och vad du känner dig komfortabel med. För mig har det varit viktigt att förstå individen och vad som finns bakom fasaden. Genom att sätta mig in i två verktyg så kan jag ganska snart få en uppfattning om vem eller vilka jag har framför mig. Det ger mig inte rätten att analysera sönder individen, men jag kan dels lägga mig på rätt energinivå i samtalet eller lägga fram saker så att andra färger förstår vad jag menar. Dvs jag pratar inte förbi personen och förbygger eventuella missförstånd vilket annars kan hända. När det gäller Belbin så är jag trygg att kunna sätta ihop effektiva team så att det är rätt egenskaper som finns i gänget. Men kanske det viktigaste är att inte få in fel egenskaper i teamet som gör att det blir grus och uppförsbacke. Som jag nämnde tidigare så är en av mina sidor den kreativa och med fördel så sätter man in mig i början av projektet där idéer är av vikt för att komma igång. Men om det bara är kreatörer så kommer man ingenstans så flera roller måste in för att hitta balansen i teamet

Modet att ha rätt verktyg

är viktigt och det modet måste man skaffa. En stor fördel jag ser med personlighetstester är att om alla förstår och är upplärda i hur det fungerar så får man en helt annan energi i organisationen och man kan prata med varandra på ett bättre sätt. När man förstår varandras egenskaper så blir man också mer förlåtande då människor har tillåtna svagheter som man då genom kunskap kan acceptera. Jag har satt ihop några giftiga team som kompletterande varandra väldigt bra och vilket resultat vi skapade. Så innan man går in och kritiserar tester så titta på hur du kan använda det för att optimera ditt jobb, inte att titta på hur andra gör med personlighetstester för att lösa uppgiften om du inte vet vila egenskaper den individen besitter.

Perseonlighetstester
Teamroller Belbin

Vems fel är det

kan man fråga sig när något oförutsett sker som inte går din väg. Vad är din spontana reaktion. Var det ditt fel eller pekar du på någon annat som kan ha orsakat det? Är det viktigt att ha har rätt om det är någon annans fel, eller vad är det som sker hos oss?

Vems fel kan det vara….

ryggmärgsreflexen kanske säger att det är någon annans fel eller något som har hänt som man kan peka finger mot. Jag brukar kalla det ett eget ansvar just för att man ska bli medveten om vart man är i processen. När man börja inse att man har ett eget ansvar så börjar man även att inse att det kanske inte är andra fel eller händelser som påverkar mitt liv på ett mindre bra vis. När det inträffar så har man en ypperlig situation där man kan fundera på vad jag kan lära mig av situationen. Bättre skola finns inte och en inre dialog skapar erfarenhet. Ibland kanske du inte knäcker koden om vad som hände, men du får fler tillfällen, tro mig.

Livets naturliga gång är

att få erfarenheter och lära sig tackla olika situationer. Ibland enkelt ibland bra mycket svårare men vi växer i takt med det och utvecklas om vi tar eget ansvar. Man bör ha utgångsläget att man har allt man behöver för att lösa situationen men visar det sig det att det inte är så, kanske det dyker upp vad vi saknar som vi kan addera till att lösa det. Om du har attityden att det som sker är:
– En möjlighet för dig att ta ditt nästa steg i din utveckling. Här gäller det att träna på att möta situationen, inte backa för då blir det inte lättare.
Titta på situationen och fundera lite på:
– Vilken roll hade du i det som hände? Vad tillförde du och eller vad borde du ha gjort? Det är att du tar ett eget ansvar med din inre dialog. Sedan kan det ha var andra orsaker med som har påverkat. Men vi tränar på ett eget ansvar nu i olika situationer.
Det är ett viktigt steg att ta den inre dialogen för att springa och peka finger mot andra eller mot situationer bidrar inte till något positivt. Ditt jobb är att ta ett eget ansvar och inte projicera det mot något annat eller mot en person.

Fel
Fel