Självkänsla är viktigt

och det är lätt att montera ned den själv. Du har ett eget ansvar för din självkänsla. Jag brukar benämna att man är missuppfostrad, just för att andra säger åt en hur man ska vara. Det tillsammans med jantelagen är ingen bra cocktail.

Påverkan och självpåverkan

Det är inte bara de yttre faktorer som vi råkar ut för som påverkar oss. Vi är väldigt duktiga att lyssna på vår inre röst som säger en massa saker. I vissa lägen bra saker, i andra lägen mindre bra saker. Så det gäller att skilja på detta för att må bra.

Vår inre röst

ska man har respekt för. Det är viktigt att vi förstår att den rösten kan ställa till en massa otyg, men även vara ett vasst verktyg för att stärka oss och vår självkänsla. Här tar jag några exempel hur den inre rösten talar om man inte är observant: Man blir aldrig nöjd, då allt ska vara perfekt! Vem ställer dom kraven att det ska vara perfekt? Är du du kanske? Det är mycket sällan omgivningen som har dom kraven. Så här ska man ge sig akt på att den tanken inte får fäste och fundera på hur du sänker kraven på dig själv.
En annan vanlig situation är om någon ger dig en komplimang,avfärda genast. Vi är inte vana att ta emot komplimanger och då startar “triggerpunkten” att man förnekar det. Det här sitter djupt och här gäller det att träna på att ta emot beröm och komplimanger. Individer menar vad man säger när man ger beröm så förkasta inte det. Det är viktigt för självkänslan.

Att ta plats

i ens egna liv är något vi glömmer bort. Anledningen beror bland annat på att du betraktar dina egna behov som oviktiga. Varför ska du stå tillbaka? Varför är andras behov viktigare för dig? Ju mer dina behov tillfredsställs desto mer kan du ge till din omgivning. En annat beteende som vi har är att vi gärna jämför det vi har med andra. Det finns ingen anledning för livet kommer alltid att vara orättvist. Dina saker du har, har du valt själv för att du ville ha. Ska du jämföra så jämför mot dig själv så blir det lugnare. Det stärker också självkänslan.

Eget ansvar

innebär eget ansvar för sina handlingar. Det går inte att skylla din olycka/otur på andra. Livet är inte rättvist och då kan det vara bra att acceptera det och ta ett eget ansvar i sin vardag. Vi är också duktiga på att använda ord som vänder saker bort från oss. Att använda ”om bara” så ofta du kan när det gäller,tid, pengar och vänner. Det är inte hållbart för just ditt egna ansvar gör att du kan skapa “om bara” och på så vis nå det du vill ha eller det som ska ske.

Att träna

är en del av det egna ansvaret. Att ta kontroll över hur du tänker och vara noga med att styra dina tankar åt rätt håll. Tryck inte ned dig själv utan se dig själv att vara en fri person. Du är världsmästare på att vara dig själv, men det är du som styr det och har det egna ansvaret. Detta ger självkänsla.

Lycka till

Självkänsla

Det ekologiska

är viktig. Men det ekologiska behöver inte vara naturen. Det finns även en ekologi att ta hänsyn till när man sätter mål eller ska utveckla sig. Det är viktigt att förstå processen som ska göras för dels blir det tydligare men även lättare att ta sina steg.

I vilken ekologi verkar du i…

Det är dags att tänka till lite när du sätter dina mål Är det mindre mål så blir det enklare att hitta ekologin och dess konsekvenser men är det större mål så krävs en plan och i den en konsekvensanalys så det blir tydligt. Att ha målet att vara mycket med familjen och samtidigt gå all in för att göra karriär är nog inte så förenligt.
Men det är i dom här frågorna man landar i när man går igenom sin ekologiska värld:

  • ”Vilka är konsekvenserna för andra människor?” Du behöver se det ur andras perspektiv, för andra viktiga människor och föreställa dig vad det tycker om dina mål. 
  • ”Vad är kostnaden i tid, pengar och möjligheter?” 
  • ”Vad kan du behöva avstå från?” 
  • ”Hur kommer balansen mellan de olika aspekterna av ditt liv (relationer, fritid, karriär, hälsa) att påverkas när du når det här målet?” 
    Det gäller att göra den analysen för det kommer att innebära att man tar ställning till saker och vardagen kommer att bli förändrad

Börja med något nytt och sluta med något..

När man sätter mål och i synnerhet större mål så kan inte vardagen vara som den har varit. Det blir konsekvenser och har du klurat på frågorna ovan så måste man ta ställning till en ny vardag. Men bara för att man ändrar livsföring mot nya mål så innebär det inte att man förlorar saker som man inte kan fortsätta med. Men lämnar saker och börjar med nya saker. Så enkelt är det och gäller att alla involverade är med på banan. Så det gäller att göra förarbetet noga för då blir målet och resan desto häftigare att göra. Det är därför den ekologiska personliga analysen måste göras.

Ekologiska
Personlig Ekologi

Bokslut

är alltid viktigt att göra. Inte bara i företag utan bokslut gör jag varje vecka, varje månad och varje år. Det känns konstigt att bara gå vidare utan att reflektera över vad som som har hänt, vad jag ska ta med mig, vad jag kan lämna.

Innehållet i ett bokslut

kan skilja sig beroende på vart du är i din process och i livet. För mig är det viktigt att gå igenom veckan som har gått. Stämma av det mot min planering, mina mål och om jag följer mina värderingar. Just mina värderingar var intressant få insikt i och hur det går att använda som energi. Så vinsten att göra boksluten blir att man tar sina steg vidare i sin utveckling

Värderingarnas kraft

överrumplade mig lite och när jag för stod hur jag kunde koppla mina mål med min värderingar som jag insåg kraften i det. Genom att gör jobbet att plocka fram mina värderingar som är viktiga för mig i vardagen så kunde jag även plocka fram och förstå att jag kan ha andra värderingar i andra situationer.

Vattenglaset

finns med som ett resultat av mina bokslut. Om jag inte gör upp med vad som har hänt under en vecka så kan frustrationer, händelser, tankar göra att mitt inre vattenglas blir fullt och svämmar över, med andra ord, överreagerar på något. Just hanteringen av vattenglaset betyder mycket och förebygger situationer som tar energi.

Tiden är viktig

när man gör bokslut Mitt beslut att göra det varje vecka är att jag har allt färskt och kan mäta mot mina mål och veckans planering. Allt blir så väldigt nära och det gör att jag kan korrigera om det behövs och ha rätt riktning. Att göra det en gång i månaden eller då och då gör att jag tappar mycket och inte kan justera så mycket som jag vill göra. Jämför mot att du sätter upp ett nyårslöfte och sedan följer upp det ett år senare. Mycket du har missat då jämfört med bokslut varje vecka och sedan en årligt bokslut. Så finns det lite tips om mål och nyårslöfte.


Det abstrakta

med värderingar är att dessa är flytande beroende på situation. Men även att det får vara så och trots allt är kompassen i ens beslut. Du kan med andra ord se värderingar som ett sinnestillstånd och det går inte att säga att man inte har värderingar, utan då är det så att man inte vet vilka värderingar man har.

Kraften i att koppla

mål och värderingar är ganska så häftig. Det gör att jag flera gånger i veckan tittar på om jag är på rätt väg samtidigt som påminns om mina värderingar. Jag kan snabbt korrigera och finlira om det behövs. Att jobba med mål och värderingar är en del av min vardag idag. Det blir lätt med månadsboksluten, halvårsbokslut och årsbokslut. Allt är dokumenterat och bearbetat vilket för mina processer framåt.

Bokslut
Personligt bokslut